Biblioteket

Allmänt om kläder på medeltidsinspirerade lajv

skrivet av Minna Joki 21.8.2009 i kategorin
Rekvisita

Denna artikel är en kort inledning för fler mer detaljerade artiklar i samma anda. Artikeln är mycket allmänt lagd och ger snarare en teoretisk grund för passande lajvklädsel än några praktiska tips. Artikeln (och egentligen alla klädartiklar av samma skribent) ska kunna användas som rättesnöre, men stipulerar inga regler för exakt hur någonting bör vara.

Klädhistoria: Relevanta tidsperioder och geografiska områden

För lajv i genren "medeltida fantasy" kan klädstandarderna sträcka sig från sen vikingatid (ungefär från 900-talet) egentligen enda till renässansen (ungefär 1400-talet). Medeltiden i Norden inföll dock mycket senare än i egentliga Europa, varför man främst brukar räkna med europeisk medeltid. Tidig medeltid och vikingatid kan nog sägas ha större påverkning på våra lajvkläder än senmedeltidens mer extravaganta utstyrslar, men detta varierar också mellan olika lajvkulturer.

Engelskspråkiga Wikipedia har en rätt extensiv samling artiklar om medeltidens mode. Typisk vikingatida klädedräkt för män respektive kvinnor kan å andra sidan hittas på historiska världars dräktsidor (längst ner). För förstnämnda sidor bör man dock tänka på att det gäller mode. Allmogens dräkt var ofta rätt annorlunda än bilderna visar, men beskrivs dock till viss del i text också. På historiska världars sidor nämns å andra sidan att vikingatida återskapad klädedräkt ofta är baserad på gravfynd, och man begravde ofta människor i finare kläder än man hade till vardags (man kunde väl inte gärna sända en släkting till Valhalla i trasor heller).

Äkthetsprinciper

Något som man ändå bör tänka på när det gäller lajvkläder, är att det är skillnad på lajvare och "medeltidare". Lajvare tenderar att ta större friheter med kläder, blanda kläder från olika tidsperioder och nöja sig med "ungefär rätt", medan man i medeltida återskapning (reenactment) oftast är mycket noggrann. Bland de allmänt godkända undantag som lajvare brukar göra är de vanligaste maskinsömmar och användandet av polyestertråd. Brister i äkthet kan i nästan alla fall tillskrivas brist på tid, pengar och/eller motivation.

Standarden i Eloria har dock höjts på senare år (med 2009 års perspektiv, då denna artikel är skriven), och allmänt sett ser man negativt på moderniteter, såsom blixtlås och overlock/sicksack, om dessa är synliga (för att inte tala om att blixtlås hörs; usch då). Huruvida lajvaren sedan använder 100 % äkta linne eller inte är upp till var och en; det viktigaste är att man inte bär något som är uppenbart stilbrott. Kläderna ska aldrig komma framom rollen, men de bör betraktas som en viktig del av rollgestaltningen.

Skribenten vill notera att standarderna brukar vara lite lösare gällande skodon, eftersom det är mycket svårt att få tag på bra skor som dessutom är tidsenliga. Så väl gummibottnar som blixtlås brukar tillåtas i skodon, så länge som de är diskreta. Det brukar heller inte finnas några absoluta krav på inlajviga underkläder, även om sådana allt oftare rekommenderas på längre lajv. Principen står fortfarande: det som inte syns kan inte störa någon annan än en själv.

Fördelen med att vara lajvklädd helt igenom – skor, underkläder och hela kalaset – är just att det inte finns någon risk att man kan visa något som stör andra spelare. Man kan t.ex. klä av sig inpå bara brokorna ifall man blir blöt, och det är ju bara skönt.

Olika klädkulturer och klädernas betydelse för lajvandet

Ytterligare reservationer bör göras för olika klädkulturer. Sedan 2008 års storlajv I Vargarnas Skugga 4 har det blivit vanligt för spelledare att detaljera hur olika kulturer som gestaltas i samma lajv klär sig, för att ge ytterligare en dimension till spelarnas gestaltning av kulturerna. Förutom att höja standarden och öka hantverkets betydelse för lajvandet gör detaljeringen av de olika kulturernas klädedräkt det lättare för spelare att välja/sy passande kläder för sin roll, då man vet vad som passar sig och vad som inte.

Hittills har det alltid funnis åtminstone en kultur på lajvet som inte har lika höga/detaljerade klädkrav, vilket gör att spelare som inte vill satsa lika mycket på just detta har en sådan möjlighet. Kläderna är i huvudsak ämnade att fördjupa och detaljera illusionen, men eftersom man inte kan lajva utan åtminstone vissa nödvändiga plagg har passande klädedräkt blivit en nödvändighet för det allmänna upprätthållandet av illusionen. Huruvida detta är bra eller dåligt lämnar skribenten upp till var och en att bestämma.

Källor:

» Återvänd till Blandade biblioteket