Biblioteket

Think-tank: De blottade klingornas stig

skrivet av Victor Svarvars 18.5.2012 i kategorin
Funderingar kring rollspelande

Syfte: Fördjupa sig i medeltida vapen och stridsteknik, för att förbättra IN-lajv strid och utrustning: "att döda varandra på ett bättre och mer effektfullt sätt"

Plats: Polar Mills
Tid: 23.10.2011 kl 13:00
Tänkare: Victor Svarvars, Calle Tengman, Minna Joki, Niclas Buss, Kevin Smulter, Linn Wilhelmsson, Pia Sjöberg, Erik Sjöberg

Diskussion

Think-tanken började med att gemensamt fundera ut vilka vapen som existerade före krutet kom till och ändrade världsbilden. Många förslag ritades ner på papper och förklarades. De kan snabbt redogöras enligt grupper:

  • Eggvapen: Knivar, dolkar, svärd, yxor, hillebarder; allt möjligt monterat på skaft
  • Krossvapen: Klubbor, hammare, flagellanget, stavar, morgonstjärnor
  • Projektilvapen: Pilbågar, armborst, slungor, blåsrör
  • Kastvapen: Shuriken, chakra, pilar, spjut, bumeranger
  • Defensiva: Sköldar
  • Rustningar: av plåt, läder, tyg, ringar; med fjällmönster, segmenterade plattor, helhamrade stycken; lätta och tunga

Diskussionen delas sedan upp i tre separata undergrupper: Vapen, Utrustning och Strid.

Vapen

Q1: Vad är det man söker efter i ett bra vapen?
A1: Lätt att använda. Räckvidd. Snabbt att dra. Anpassat efter situation och person.

Q2: Vad kan valet av vapen säga om den som använder det?
A2: Kultur, hur stark/skicklig den personen är, vad det är som personen försöker göra.

Q3: Vilket vapen kräver mest skicklighet och vilket minst?
A3: Alla vapen kräver skicklighet, men ju längre man kan hålla sig från motståndaren desto bättre för den oskicklige. Minst skicklighet kanske ett projektilvapen som man kastar kräver. Svärd är annars det bästa mest användbara vapnet.

Q4: Vilka delar av kroppen är viktigast att skydda (t.ex. med rustning)?
A4: Alla vitala organ utan vilka vi dör genast (lång lista).

Q5: Hurudana olika sköldformer finns det och hur skall den sitta på armen?
A5: Runda, fyrkantiga, avlånga, små, helsköldar, strykjärnsformade etc. Största delen av de församlade ansåg att en sköld som är fastspänd på armen är det bästa och att den bör finnas i viss vinkel för att man skall orka hålla upp den. Dragaren ansåg att det finns en del att säga för sköldarna som hålls i en hand, så att de kan vändas och vridas lättare.

Q6: Hur skall en bra svärdsklinga se ut?
A6: Finns allt möjligt. Endera rakt svärd eller katana typ. Katanan annars bästa svärdet genom historien, men raka långa klingan också bra.

Q7: Vad kostar ett bra svärd? (Med vilket menas, vad är ett bra svärd värt i medeltida mått)
A7: Dragaren visste att berätta att ett bra svärd kunde under feodalsamhällets tid kosta en hel årslön. Följdaktligen var det få som hade ett svärd. Men när det är frågan om fantasyvärldar så kan verkligheten tummas på/ändras.

Utrustning

Q8: Vad kan det kosta att göra/skaffa ett latexvapen? Vad får det kosta?
A8: 20 € vore bra ifall man kunde tillverka ett vapen för, lite mera om vapnet är stort. Men köper man dem så kostar de allt från 20 € uppåt (mindre för små vapen som dolkar). Beror på hur mycket man vill sätta ut och vilket sorts vapen man är ute efter. Att tillverka själv är alltid billigare, men svårt att få lika bra som professionella produkter.

Q9: Vad är det viktigaste att tänka på när man tillverkar/skaffar ett latexvapen?
A9: Att det uppfyller SL regler för användning och att det inte kan skada andra. Spelares säkerhet är primärt. Finns också olika hårda latexvapen att få.

Q10: Vad är tillräckligt bra ytbehandling för att godkännas i lajv?
A10: Vi har ju latex som standard i Eloria. Få lajv tillåter längre silvertejp. Bara det är någorlunda bra latexat kan det godkännas.

Q11: Hur skall utrustningen kontrolleras före användning och av vem?
A11: Någon SL som vet och kan kontrollerar före lajvet. Svårt att veta om vapnet är bra nog utan att ha sönder det. Om det är gjort av professionella kan det lättare godkännas, samma om SL varit närvarande när det tillverkats. Men då vet man förstås inte hur vapnet slitits före lajvet. Kan hända att det tagit så mycket stryk att det inte borde användas. Man måste bedöma från fall till fall.

Q12: Vad är det bästa sättet att hålla god utrustningsstandard när det kommer till medlemmar vs lajvare utifrån vs nybörjare? Vad kan man kräva?
A12: Krav på förhand. Inte för dyra saker. Möjlighet att låna vapen av andra. Nybörjare vill kanske inte satsa så mycket pengar innan de vet vad lajv går ut på. Möjlighet att spela olika roller beroende på hur mycket man är villig att satsa på vapen.

Q13: Finns det någon minimiutrustning som borde ingå i en välförsedd lajvares ägodelar?
A13: Nej.

Q14: Vad borde föreningen ha när det komer till råmaterial och verktyg och andra hjälpmedel för tillverkning av diverse utrustning och vad skall spelarna själva skaffa?
A14: Utrustning kan vara lajvbaserat. Man skaffar vad som behövs. Vi har en del lajvvapen i föreningen, men de är silvertejpsvapen till största del. Men det som finns borde man kunna låna enligt "först till kvarn"-principen. Bra medlemsförmån. Diskussioner att man åter igen borde upprätta en databas för föreningens utrustning. En utrustningsförteckning finns redan, så det kanske kan inkorporeras i hemsidan småningom.

Strid

Q15: Vilka faktorer bör inverka i strid en mot en?
A15: Erfarenhet, val av vapen, men också det stridsvärde och hur bra den rollen torde vara på att strida.

Diskussionen rörde hädanefter funderingar kring att ge folk ett stridsvärde som man innan striden kunde visa för motståndaren. Detta skulle avgöra vem som kommer att vinna och med hur bred marginal. På detta sätt kan stridserfarenhet bättre lajvas av någon som har mindre erfarenhet och sämre vapen. Funderingar kring sten/sax/påse, samt fingertecken, samt hur den personen är klädd som en yttre signal på hur bra den är på att slåss. Viktigt att inte bryta illusionen mer än nödvändigt.

Q16: Finns det något speciellt att ta i beaktande när det kommer till strid?
A16: Säkerhet. Speciellt omgivningen då man slåss i skogen. Och att inte använda full kraft när man slåss utan fundera på det teatrala. Övning på förhand sänker skaderisken, liksom god grundkondition och sunt bondförnuft.

Ju mera man övar, desto bättre kommer det att se ut IN-lajv. Man borde ordna övningar såsom det tidigare varit och fundera ut lite grundläggande mönster så att det ser bra ut när man sen skall möta någon i strid under lajv.

Q17: När är en spelare tillräckligt mogen för att kunna slåss just?
A17: Det är så från fall till fall. Det finns 15 åringar som är mognare än 25 åringar och så vidare. Minimiålder för lajv säger att 18 år ifall det är många farligare element med i Eloria. Men det är å andra sidan att stänga lajvet för många nybörjare som börjar yngre. Om man övar på förhand så kommer det bättre fram vem som är mogen och inte.

Q18: Finns det något man skall vara speciellt noga med när man möter en nybörjare/underårig i strid?
A18: Var försiktig.

Värdens sammandrag och funderingar:

Skrivandet av detta protokoll skedde länge efter att själva think-tanken hölls. Hade det inte varit för goda anteckningar skulle det inte varit möjligt alls. Förslagsvis bör protokollet skrivas samma kväll av värden, medan allt är färskt i minne.

När det kommer till själva innehållet i denna think-tank, kan konstateras att vapnen kan vara mycket varierande och att det är billigare att tillverka själv än att köpa, men att de som verkligen vill ha något exotiskt också i regel är beredda att betala för det. Svärd och dolkar är det vanligaste i vapenväg och också det mest användbara. Projektilvapen har knappt använts ännu och således är det bäst att dra goda regler före man börjar med det.

Säkerhet är alltid centralt, både vad gäller latexvapnen i sig och deras användning. För att IN-lajv illusionen skall bli så bra som möjligt, är övning det bästa. För att öka spelbarheten kan SL göra IN-lajvregler som stöder.

Slutligen vore det bra om föreningen hade en del latexvapen som man kunde låna ut till behövande. Men då måste någon vara beredd att tillverka dem också. Vartefter vi lajvar börjar folk dessutom äga mer själv, men förhoppningsvis finns det alltid behövande nybörjare vid lajv. Vi måste fundera på vad föreningen äger och vad vi skall finnas, samt hur vi övervakar och distribuerar dessa medel.

Generellt: Denna think-tank rörde för många olika saker. Redan en av de tre underrubrikerna hade varit tillräckligt för att hålla en think-tank kring. Dessutom borde tiden som man använder för detta vara satt på förhand, eftersom folk blir trötta i huvudet efter ett tag. Normalt fokusspann är ca 45-50 min och sedan behövs en paus.

» Återvänd till Blandade biblioteket