Biblioteket

Hypeproblematik

skrivet av Anders Karls 4.2.2011 i kategorin
Rollspelsråd

I samband med lajvet Den objudna gästen (DOG) år 2010 belystes viss problematik relaterat till fenomenet "hype". Denna artikel försöker ytligt definiera begreppet hype i lajvsammanhang, analysera den problematik som kan uppstå och ge råd hur liknande problem skall undvikas.

Hype

Ordet hype i lajvsammanhang kan beskrivas som de övertrissade förväntningar och den höga entusiasm som spelare ibland visar inför ett lajv. En hype kan vara personlig, men är ofta kraftigare i sin kollektiva form. En kollektiv hype uppstår då redan hypade spelare diskuterar sinsemellan och trissar upp de allmänna förväntningarna.

Uppkomst

Det verkar rimligt att en hype uppstår då något nytt ges åt deltagarna. På ett personligt plan kan detta innebära att man får veta något nytt om sin roll eller karaktär medan det i kollektiva sammanhang kan innebära att spelarna får ny information om lajvet eller lajvvärlden. Den nya informationen får spelarna att omvärdera sina förväntningar för lajvet och den egna karaktären, nya möjligheter uppenbaras och man blir inspirerad; en hype är född.

Med tiden kommer den nya informationen att sjunka in i spelarna och sakteliga dör hypen ut. En slående liknelse är en sten som kastas ner i en brunn: "Stenen skapar ringar på vattenytan, men efter en tid dör vågorna ut och vattenytan blir åter stilla." (Stenen = information om lajvet)

Problematik

En hype är alltjämt nyttig strax innan ett lajv eftersom spelarna då är engagerade och inspirerade vilket med all sannolikhet bidrar till ett lyckat lajv. Således är det oönskat att denna hype saknas och det är detta som är själva problematiken; stor hype långt innan lajvet leder till ingen hype strax innan lajvet vilket i sin tur leder till omotiverade deltagare.

Det intressanta fenomen som uppstod hos en del deltagare inför DOG var att det fanns en stark och utdragen hype långt innan lajvet, men ingen under veckorna just före. Detta bottnar med stor sannolikhet i att ingen ny information kom spelarna tillhanda just innan lajvet. Vanligtvis skulle en godartad hype uppstått i samband med att deltagarna fick sina slutgiltiga roller skickade till sig, men orsaken till att detta inte fungerade för alla denna gång kan bero på att den slutgiltiga rollen inte tillförde någonting nytt. Dialogen mellan spelare och SL hade varit intensiv under hela arbetsprosessen med resultatet att spelarna redan visste allt.

Råd

För att undvika hype-relaterade problem kan några råd ges:

  • Lansera inte din lajvidé för tidigt. Detta är främst med hänsyn till själva idén eftersom det finns en risk att den självdör under trycket från den allra första hypen. Liknelse: "Man skall inte elda en oljelampa utan att hälla olja i den, ty då brinner hela veken genast upp." (Olja = lajvmaterial, veken = idén)
  • Det är bra att publicera material tidigt eftersom deltagare då har mera tid att läsa in sig, men att tillföra något nytt några veckor innan lajvet kan sporra deltagare att läsa igenom allt igen och ha det färskt i minnet.
  • Underskatta inte hur mycket spelare diskuterar sinsemellan utan SL:s vetskap. Information given åt en spelare kan lätt spridas till andra, även om den är given som en hemlighet.
  • Spelledare bör vara försiktiga med att vara allt för hypade själva, eftersom detta kan smitta av sig på spelledarna och leda till för höga förväntningar.
  • Spelaren bör inte få sin slutgiltiga roll tidigare än två veckor innan lajvet. Den slutgiltiga rollen väcker engagemang, men får man den för tidigt hinner glöden dö ut innan lajvet.
  • Den slutgiltiga rollen måste innehålla något nytt t.ex. tillägg i bakgrundstexten, intriger eller relationer.

» Återvänd till Blandade biblioteket