Biblioteket

Bofferträning 25.2.2006 - En retrospektiv överblick

skrivet av Sebastian Köhler 5.3.2006 i kategorin
Övrigt

Lördagen 25.2.2006 kl. 12 anlädde en skara på 11 ivriga krigare till Borgaregatans skola i Vasa. En kvart senare vara alla obytta i träningskläder och samlade i gymnastiksalen. Bofferträningen kunde börja, ledd av undertecknad samt Darulf. Som sig bör, var första programpunkten en lätt uppvärmning på ca. 15 minuter. Då leder och muskler väckts ur förmiddagsdvalan tog vi itu med det kanske viktigaste området inom fäktning: fotarbetet. Vi övade på hur man skall stå för att inneha en så stabil position som möjligt, samt hur man gör små snabba korrigeringssteg och fulla steg utan att tappa stabiliteten. Detta, samt undanmanövrande steg, försökte vi tillämpa i (rondell)dolkstridsövningar som utfördes i par.

Bild 1

Deltagarna uppställda och redo för attack.

Efter övningarna i fotarbete och dolkstrid var det dags att ta upp vapnen. Före det spelade vi emellertid ett spel som kallas the glove game, dvs. "handskspelet". Det är ett mycket roligt spel som samtidigt ökar lämpligt på pulsen, övar reflexer, uppmärksamhet och fotarbete. Spelet går ut på att man med de två handskarna som finns med skall slå de andra spelarna på ryggen. När man träffar någon på ryggen med en handske måste man kasta iväg handsken så att någon annan kan ta upp den och fortsätta. Den som blir träffad på ryggen av en handske måste gå till sidan av spelplanen och antingen göra 3 push-ups eller knäböj som straff. Spelplanen utgjordes av ca ¼ av gymnastiksalen.

Bild 2

Linn och Sandra utför en av svärdsdrillarna vi gick igenom.

Själva svärdsträningen började med att vi gick igenom de områden på kroppen som utgör godtagbara och lämpliga mål i en svärdstrid på lajv. Förbjudna områden är naturligtvis huvudet, halsen och dess närområde, brösten på kvinnor och könsområdet. De mål som lämpar sig speciellt väl är armarna och axlarna, samt benen, eftersom dessa tål ganska hårda slag. Magen och sidorna går också, men man bör komma ihåg att de inte tål lika hårda stötar så slagen måste också vara svagare mot dessa. I regelrätt strid är ryggen aldrig ett mål då motståndaren är vänd mot dig, men om ett tillfälle öppnar sig bör man komma ihåg att aldrig slå hårt mot en rygg av säkerhetskäl.

Bild 3

Erica möter Minnas slag.

Under svärdsträningen, som utfördes i par, var armpartiet mellan armbågen och axeln alltid attackerarens mål. Vi gick igenom några sätt att försvara sig mot en dylik inkommande attack, både från vänster och höger, samt hur en motattack kan göras mot antingen motståndarens arm eller ben. De två sakerna som vi försökte betona var att alltid ta ett steg när man gör ett rakt utfall, och att ta ett steg åt sidan i samband med att man försvarar sig, så att försvaret inte enbart vilar på förmågan att möta motståndarens svärd med sitt eget.

Bild 4

Rasmus undviker Sabines anfall och är redo för en motattack.

På grund av tidsbrist hann vi aldrig så långt i parövningarna med svärd att vi skulle ha kunnat utforska andra sätt att attackera och försvara sig än de som jag och Darulf tänkt ut på förhand. Därmed fick vi heller inte igång någon diskussion kring ämnet, men såhär i efterhand var det kanske likaså bra att gå igenom dessa grundprinciper till att börja med. Mer avancerade kombinationer och drillar kan tas upp i framtiden.

Bild 5

Emil och Vicke fäktas i full hastighet under den fria träningen.

Vi avrundade bofferträningen med lite fri övning, som enligt feedbacken blev kanske lite för fri. Oberoende, under denna programpunkt, som inte varade mer än 20 minuter (fortfarande på grund av tidsbrist), fick deltagarna välja mellan att fortsätta öva på pardrillarna vi nyss tränat på, fäktas fritt i full hastighet, pröva på mer exotiska sammanställningar (t.ex. stridshammare mot svärd, ett svärd i bägge hand, svärd mot dolk) eller strida med dolkar i en cirkel med ca 3 meters diameter. Några valde att fortsätta med drillarna, några fri strid med svärd mot svärd, några dolkstrid, och Darulf testade sin nya stridshammare mot Rasmus som hade svärd.

Bild 6

Emma och Cajsa i en hetsig dolkstrid inuti cirkeln.

2½ timme efter att vi börjat var vi tvungna att sluta bofferträningen eftersom gymnastiksalen skulle invaderas av andra idrottare. Summa summarum var det en lyckad bofferträning, och ävenom en dylik session inte utvecklar stridsfärdigheterna så mycket, tror jag att de som deltog nog hade någon nytta av träningen. Om inte annat så var det åtminstone väldigt roligt att träffa alla igen. Intresse fanns att delta på en liknande träning i framtiden, så det kommer utan tvekan att ordnas en "Bofferträning II - Elorianernas Attack" i något skede. Alla, såväl nya som gamla, är välkomna då.

Bild 7

En överblick av den fria träningen.

» Återvänd till Blandade biblioteket