Biblioteket

Genreanalys av stämningstexter inför levande rollspel

skrivet av Sandra Holmqvist 22.9.2012 i kategorin
Funderingar kring rollspelande

Min analys kommer att vara en genreanalys av stämningstexter med fokus på stämningsskapande och intresseväckande markörer. Stämningstextgenrens kommunikativa funktion, att skapa stämning och väcka intresse, är gemensam för alla texter inom genren, men syftet med min analys är att undersöka vilka språkliga drag som utnyttjas för att fylla den här funktionen.

De frågor som jag i denna avhandling ska försöka besvara är följande: Hur skapas en stämningsskapande och intresseväckande stämningstext? På vilka sätt presenteras spelvärlden och/eller karaktärerna i rollspelet? Finns det gemensamma drag för alla stämningstexter, eller varierar dessa? Om dragen varierar, vad kan det bero på? Dessa frågor ska jag försöka besvara utgående från ett genreanalytiskt perspektiv genom att använda mig av en analysmetod som fokuserar på textuell, ideationell och interpersonell struktur.

Hela avhandlingen: PDF Genreanalys av stämningstexter inför levande rollspel [271 KB]

» Återvänd till Blandade biblioteket