Biblioteket

The Character of Space – Describing aspects of space in live action role-play

skrivet av Anders Karls 28.1.2015 i kategorin
Funderingar kring rollspelande

Syftet med denna kandidatavhandling är att identifiera och i korthet beskriva de centrala aspekterna av föreställningsutrymme i levande rollspel sett ur en scenografs perspektiv. Texten baserar sig till största del på författarens subjektiva erfarenter, tankar och reflektioner. Notera att detta inte är en text som beskriver hur man skapar scenografi till larp, utan en text som föreslår ett sätt att förstå den. Textens språk är engelska.

Hela avhandlingen: pdf The Character of Space – Describing aspects of space in live action role-play [16.6 MB]

» Återvänd till Blandade biblioteket