Biblioteket

Optimal eld för matlagning - Nyckelhålselden

skrivet av Conny Kulla 30.9.2016 i kategorin
Kost och logi

Att göra en eld som har varit bra för matlagning har alltid varit ett problem på lajv. Det är sällan man får det att fungera och skapar bara mera huvudbryn än nödvändigt.

På Ingenmansland 5-7.8.2016 så testades det på att göra en så kallad nyckelhåls eld. En nyckelhåls eld ser ut som ett gammalt nyckelhål i form och ger också den dess namn. Man eldar i den runda delen av hålet och drar glöden mot den utstickande delen var man sen tillreder maten

Jag kan med glädje säga att denna sorterns eld var optimal för ett storlajv eftersom att man kan ha båda grytorna samt en muurikka eller paellapannan över eld och göra mat.

Allt man behöver för att bygga en nyckelhålseld är en spade och stenar. När man bygger elden skall man först se till att man är en ca 10-15 m från närmaste träd och att man hällst inte bygger på eller vid stora rötter eftersom att detta kan ge upphov till markbrand.

Under Ingenmansland så byggde vi vår eldgropen så att själva hålet var ca 100 cm i diameter och att den utstickande delen var 60 cm bred och 100 cm lång. Själva gropen blev ca 20-30 cm djup. Efter att man grävt eldgropen så lägger man med fördel stenar runt hela eldgropens kanter för att de skall alstra värme och skydda så att elden i värsta fall ej sprids.

När man eldar i gropen så skall man göra upp en lite större eld än vad man annars skulle göra i en vanlig grop. När elden brinner stadigt så börjar man lägga i stora vedträn så att man får mycket kol. Kolen i sin tur drar man med en glödpåke (finns i lagret) till den utstickande delen av eldgropen. Man kan med hjälp av glödpåken reglera temperaturen genom att ta bort eller lägga till mera glöd vid behov. 

Se alltid till att det finns en hink med vatten bredvid elden och att brandfiltarna finns lätt till hands om olyckan är framme. Försök också att se till att det alltid finns någon vid eldgropen så att om någonting oförutset sker att denne kan stoppa eldens spridning så fort som möjligt

Eldgropens utstickande del blev gjord enligt modell av det eldgaller som finns att tillgås i Elorias lager, vilken är 60 x 60 cm samt efter de grytfötter som finns i lagret.

 

» Återvänd till Blandade biblioteket