Biblioteket

Think-tank kring föreningen och bordsrollspel

skrivet av Måns Backman 1.11.2016 i kategorin
Rollspelsråd

Think-Tank 17.9.2016

1. Vad har föreningen ordnat för bordsrollspel? Vad var bra?

Spel som har ordnats hittills inom föreningen är varierat. Föreningen har ordnat officiella spel som Dungeons and Dragons, Vampire the Masquerade & Werewolf the Apocalypse ur spelvärlden Old World of Darkness, Verald, All flesh must be eaten och Legend of Five Rings. Det har också ordnats spel av medlemmarna som Elementalist, Sailor Moon och SS Skylight.

Vad som gör ett bra spel är starkt beroende av ens egna personliga åsikter, vare sig de är positiva eller negativa. Vad man gillar beror på ens eget intresse i spel och, om man har spelat bordsrollspel tidigare, vad man har börjat med att spela. Har man fått dåliga erfarenheter tidigare så kvarblir de ofta.

2. Vad har föreningen för resurser gällande bordsrollspel?

Som tillgångar har föreningen Verald-bordsrollspelet och föreningens hemsida, även om hemsidan i sig i skrivande stund behöver underhåll för att fungera.

3. Vad är utmaningarna med att ordna bordsrollspel? / Vad krävs det av en spelledare för att leda ett spel?

Det finns flera element gällande utmaningarna och kraven på spelledaren.
Spelledaren behöver planera spelet utförligt och beakta spelarnas önskemål och behov gällande spelet. Samtidigt måste denna kunna spelmaterialet samt kunna anpassa spelet vid behov

Utmaningarna gällande bordsrollspel är att få spelet att flyta dynamiskt och göra allt kontinuerligt d.v.s. spelet löper och hålls i spelarnas minne. Det måste också vara tillräckligt utmanande.

4. Vad behöver spelledaren sätta tid på? Vad är det viktigaste spelledaren behöver kunna för att spelet ska fungera?

Spelledaren behöver sätta tid på spelets story, på spelarna och deras önskemål, samt grundläggande reglerna. Till detta hör även att skapa ett roligt spel, samt att kunna improvisera, acceptera att allting inte går enligt planerna och gå vidare med spelet.

5. Vilka olika typer av bordsrollspel kan man dra? Finns det bordsrollspel man inte kan spela?

Typiska bordsrollspel är antingen konfrontationella eller narrativa d.v.s. spel inriktade på stridsscenarion eller spel inriktade på att berätta en berättelse. Alternativt finns det genrerelaterade spel, exempelvis western, zombies eller horror-spel.

Generellt kan man konstatera man inte kan spela spel som ingen är intresserad av att spela.

6. När är bordsrollspel så viktigt att man blir medlem, enbart för bordsrollspelen? Vad kräver det isåfall för föreningen?

Man behöver börja med att uppdatera föreningens hemsida, exempelvis att spelledaren skulle skicka ut info genom koordinatorn så att hemsidan uppdateras.

Man behöver också fundera vad det ger medlemmarna. Man kunde förslagsvis anordna exklusiva evenemang enbart för föreningens medlemmar, antingen återkommande sådana eller 24-h maraton. Man borde fokusera på att försöka attrahera finska spelare.

Man kunde också ordna mera öppna spel, samt spel via Skype. Spelledaren kunde därmed också försöka inkorporera mera tematiska element för att förstärka stämningen, exempelvis ljus och musik. Här föreslogs en subscription till Syrinscape, 50€/år, enbart tillgängligt för spelledare inom föreningen.

7. Vad skulle det krävas för att föreningen skulle satsa pengar på enskilda ledare?

Spelgruppen skall ha tillräckligt med medlemmar för att kunna spela konsekvent. Där ska också föreningen veta vad de får ut av spelet, exempelvis medlemstillskott eller material som går att använda till mycket olika rollspel. Tillgång till printer är också uppskattat.

8. Vilket språk ska man spela på, på eget modersmål eller annat? Vad förlorar man/vinner man? / Kan man spela via Skype, Ja/Nej? Vilket typ av spel funkar/funkar inte?

Man ska spela på det språk alla är mest bekväma att spela på, dock är mycket av materialet på engelska.

Skype fungerar bäst med få mängder spelare som använder det, eftersom allting som ger stämning till närvarande spelare går förlorat via internet, likaså non-verbal kommunikation. Isåfall behövs eventuellt hjälpmedel som kartor för att illustrera effektivt åt dessa spelare vad som händer – eventuellt kunde det vara enklast att varje person som deltar via hjälpmedel gör så via sin egen dator.

 

Frågor som inte togs upp:

Det hann inte diskuteras vidare om den kanske viktigaste aspekten av bordsrollspel - spelarna. Var och hur hittar man spelare, vad behöver dessa veta? En framtida Think-tank kunde sätta fokus på spelarna och deras innebörd för såväl spelet som föreningen.

» Återvänd till Blandade biblioteket