Vampire Finland

Vampire Finland är en kampanj av spelet Vampire: The Masquerade. Spelet äger rum i Finland och är en fortsättning på händelserna i lajvet Rännstenstango. Syftet med spelet är att vidareutveckla Finlands vampyrsamhälle, samt att undersöka vampyrtillståndet och därmed även männniskotillståndet. Moralfrågor, mysterier och politiska intriger står främst på agendan.

Spelgrupper

Spelet består av ett flertal olika grupper, i regel bundna till olika orter. En spelare kan vara med i flera spelgrupper, helt enligt intresse och möjlighet. Händelserna på en ort formar en historia, men detta innebär inte att roller inte kan röra sig mellan olika orter/historier/spelgrupper (synonyma i detta fall)!

Alla som är intresserade är välkomna med i spelet, också sådana som kanske bara kommer och gästspelar en gång. Allt rollskapande sker direkt i samråd med spelledaren. Spelet leds främst i Vasa, med viss möjlighet till gästspel på annan ort i mån av intresse och möjlighet.

Information

Spelet har en egen wiki, som är såväl databas som utvecklingsplattform. Spelare uppmanas bli medlemmar och upprätthålla egna karaktärsfiler. Man kan även bidra med "biroller" och stämningstexter till settingen enligt eget intresse.

» Gå till wikin

Spelledarens kontaktuppgifter

Minna Joki
naminnami(at)hotmail.com

 

Stämningsmusik

Diary of Dreams – Requiem
Diary of Dreams – Blind In Darkness
Emilie Autumn – Dead Is The New Alive
Emilie Autumn – Misery Loves Company