Vampire Finland > Sista droppen faller

Denna historias främsta skådeplats är Åbo, Finlands konststad, som styrs av Nikolai Aleksanteri Taivahainen av klan Toreador. Sedan han tog över furstetronen på 1930-talet har Taivahainen styrt med slapp hand, och han börjar allt mer tappa greppet om staden – åtminstone så vitt åsikterna går i Helsingfors, vars furstinna har en del investerat även i Åbo. Många vampyrer i Åbo trivs dock med sin relativa frihet, och skulle eventuellt opponera sig mot ändringar. Frågan är hur mycket Åbos öde ligger i dess egna händer. Temat för historien är stagnation mot progression.

Spelade kapitel

Inledning: Ny galenskap
Tidpunkt OFF: 4.3.2012 kl. 18:00
Tidpunkt IN: 28-29.1.2012
Deltagare: Linn (Cornelia), Pia (Angelica)

» Vad hände?

Efter att ha sett Vasas furste bli reducerad till aska irrar två malkaver runt i ett kaotiskt Vasa. Klanens förbannelse manifesterar sig väldigt olägligt hos Cornelia, och Angelica blir tvungen att hitta ett sätt att få henne säkert till Hotel Astor över dagen. Efter många om och men lyckas de båda ta nästa kvälls tåg hem till Åbo, men deras problem är knappast över...

Kapitel 1: En färd mot ingenstans
Tidpunkt OFF: 12.3.2012 kl. 18:00
Tidpunkt IN: 5.2.2012
Deltagare: Erik (Mikael), Fredrik (Rafael), Linn (Cornelia), Pia (Angelica)

» Vad hände?

En vecka efter de kaotiska händelserna i Vasa anländer Toreadoren Mikael von Kraemer till Åbo på uppdrag från Helsingfors. Tidigare samma natt känner Tremeren Rafael den finska havsluften för första gången på 20 år, även han på uppdrag. På väg till Åbos elysium påträffar han malkaverna Angelica och Cornelia, och nya bekantskaper knyts.

Kapitel 2: En skev polemik är din furstes politik
Tidpunkt OFF: 27.3.2012 kl. 18:00
Tidpunkt IN: 5.2.2012
Deltagare: Calle (NPC Taivahainen), Erik (Mikael), Fredrik (Rafael), Victor (Conrad), Zacharias (Wulf)

» Vad hände?

Elysiumpolitik i det dysfunktionella Åbo. Furst Taivahainen beslutar att nyttja den uppnosige Helsingfors-Toreadoren, den nyanlända Tremeren och tjänstvillige Conrad för att hjälpa Nosferatun Wulf söka spår av drogen Ruby i Åbo. Ett något dysfunktionellt kotteri bildas, enbart för att snabbt splittras åt olika håll, men med någorlunda samma mål. Som en av dem snart får upptäcka är åtminstone något illavarslande på gång...

Intervall: Utjagad och uppdagad
Tidpunkt OFF: 11.4.2012 kl. 19:00
Tidpunkt IN: 5.2.2012
Deltagare: Calle (NPC Fritjof Gyllendahl), Victor (Conrad)

» Vad hände?

Fritjof Gyllendahl har blivit anfallen i sitt eget hem, och av en händelse anländer Conrad precis i tid för att få ut dem båda. Men vem låg bakom anfallet, och varför?

Kapitel 3: En oväntad resurs
Tidpunkt OFF: 15.4.2012 kl. 15:00 @ Polar Mills
Tidpunkt IN: 5-6.2.2012
Deltagare: Calle (NPC Fritjof & Taivahainen), Erik (Mikael), Fredrik (Rafael), Henrik (Eddy), Pia (Abigale), Zacharias (Wulf)

» Vad hände?

Efter att ordet gått ut om anfallet på Gyllendahls villa befinner sig Brujahn Eddy och Nosferatun Wulf på plats i tid att bevittna hur främmande personer länsar villan på dess mest värdefulla innehåll – en stor kista full med Ruby. Wulf överräcker bevis till fursten och Toreadoren ställs till svars följande natt. Under tiden har Rafael undersökt klanfränden Helen Wraiths hem och hittat ett och annat av intresse, medan Mikael motvilligt har gått ut på jakt.

Kapitel 4: Gäster med gester
Tidpunkt OFF: 23.4.2012 kl. 18:00
Tidpunkt IN: 6.2.2012
Deltagare: Erik (Mikael), Pia (Angelica), Victor (Conrad), Zacharias (Wulf)

» Vad hände?

Det nya kotteriet förbereder sig på sina håll för resan till Vasa, men först besöker några av dem malkavflickan Angelica, som torde veta en del angående händelserna i Vasa för en vecka sedan. Att vrida ut den informationen ur den galna flickan visar sig dock inte vara det enklaste utan hennes vanliga språkrör, Cornelia.

Kapitel 5: I skuggan av den svarta solen
Tidpunkt OFF: 3.7.2012 kl. 18:00
Tidpunkt IN: 16.2.2012
Deltagare: Fredrik (Rafael), Henrik (Eddy), Pia (Angelica)

» Vad hände?

...