Vampire Finland > Lösa trådar

Huvudscenen för denna historia är Vasa, vars vampyrsamhälle nyligen lider av efterverkningarna av att stadens långtida furste Markus Clinsmann blivit mördad. Ventruen Alexander Nobel grep snabbt makten, men Rubinnattens kaos efterlämnar ännu många frågor. Ett kotteri från Åbo anländer för att undersöka saken, för hela Finland är nyfiket på vad som egentligen ägde rum. Historiens huvudteman är mysterier och detektivarbete.

Spelade kapitel

Kapitel 1: Efterforskningar
Tidpunkt OFF: 9.5.2012 kl. 18:00
Tidpunkt IN: 7.2.2012
Deltagare: Fredrik (Rafael), Zacharias (Wulf)

» Vad hände?

Ankomst i Vasa. Kotteriet presenterar sig för stadens nye furste och mjölkar information om stadens angelägenheter – information som väcker en del oroväckande hypoteser hos Rafael och Wulf. Men hur långt går kotterimedlemmarnas intressen egentligen hand i hand?

Intervall: Conrads efterforskningar
Tidpunkt OFF: 15.5.2012 kl. 18:30
Tidpunkt IN: 7.2.2012
Deltagare: Victor (Conrad)

» Vad hände?

Ovanstående kapitel ur Conrads synvinkel. När han får kontakt med en klanmedlem på Vasas elysium tar han tillfället i akt att påbörja sin egen undersökning i mysteriet runt Rubinnatten.

Kapitel 2: Var bor du, lilla råtta?
Tidpunkt OFF: 23.5.2012 kl. 18:30 @ Trollskogen
Tidpunkt IN: 8.2.2012
Deltagare: Fredrik (Rafael), Victor (Conrad), Zacharias (Wulf)

» Vad hände?

Efterforskningar i Vasa leder så småningom gruppen i kontakt med den eftersökta malkaven: Milla Wirtanen. Mötet tar dock en dålig vändning, och som en oväntad eftereffekt tappar Conrad kontrollen då han mättar sin hunger på nattklubben RockTails.

Kapitel 3: Barn av min stad
Tidpunkt OFF: 13.6.2012 kl. 18:00
Tidpunkt IN: 9-11.2.2012
Deltagare: Fredrik (Rafael), Victor (Conrad; Gustaf af Heger), Zacharias (Wulf) + Pia (Angelica, kort gästspel)

» Vad hände?

Oroad över att ha brutit Maskeraden vid sin bärsärkagång föregående natt bestämmer Conrad sig för att resa bort en stund. Under tiden fortsätter Rafael och Wulf att undersöka läget i staden. Två nätter senare ordnas det första officiella Elysium-mötet under Vasas nye furste, och en ny spelare kommer in på fältet i form av Gustaf af Heger, furst Nobels barn från Stockholm.

Kapitel 4: Våra själars maskerad
Tidpunkt OFF: 20.6.2012 kl. 18:00
Tidpunkt IN: 12.2.2012 + 22.2.2012
Deltagare: Calle (Faust), Fredrik (Rafael), Victor (Gustaf af Heger), Zacharias (Wulf)

» Vad hände?

Vid ett avtalat möte på Sky Bar i Vasa provocerar Gustaf af Heger avsiktligt Rafael Wester till frenesi. Svårligen tyglande sin vrede lyckas Rafael fly med Wulfs hjälp, men Maskeraden har utan tvekan hotats. Rafael bestämmer sig för att lämna staden tillfälligt, medan Wulf försöker reda ut läget för hans räkning. Tio dagar senare landstiger en eftersökt figur på Vasa flygplats: Faust, återkommen från Wien. Mycket har hänt medan Tremeren varit borta, mycket som han behöver gå till botten med, men främst av allt ljuder ett ord i hans tankar: Hämnd.

Kapitel 5: Stolthet och fördom
Tidpunkt OFF: 5.7.2012 kl. 18:00
Tidpunkt IN: 22-25.2.2012
Deltagare: Victor (Conrad), Zacharias (Wulf)

» Vad hände?

Conrad återvänder till Vasa och sluter upp med Wulf, som håller sig upptagen med att etablera sig i staden. Under kapitlet gjordes en flashback till karaktärernas första möte: Åbo 1928.

Intervall: Ansvarets börda
Tidpunkt OFF: 10.8.2012 kl. 15:15
Tidpunkt IN: 21.2.2012
Deltagare: Victor (Gustaf af Heger), Zacharias (Wulf)

» Vad hände?

Gustaf af Heger har kallat Wulf till ett möte angående den fest/sammankallning som han håller på att ordna. Wulf får ett erbjudande som lägger stort ansvar på hans axlar, men erbjuder en möjlighet till att etablera sig som en stark spelare i Vasa – något som den nyfikna Nosferatun svårligen kan tacka nej till.