Vampire Finland > Historier från Rubinnatten

"Rubinnatten" är en benämning på natten mellan den 28 och den 29 januari 2012, en natt då Vasa stads vampyrsamhälle genomgick en kris som skulle ha konsekvenser för hela landet. Namnet kommer utav utlösaren av denna kris: drogen Ruby. Genom att utnyttja kaoset lyckades en Sabbatflock smyga in i staden inkognito och mörda stadens furste.

Off-game är detta vad som hände under Rännstenstango. Denna sida innehåller främst redogörelser skrivna av spelare som deltog i lajvet. Rollistan finns tillgänglig för förenings-medlemmar via lajvstatistiken.

Historier

Monstrets bekännelser (Johan Anderssén)
Putes sista ord (Annette Sjöskog)
Skuggans hämnd – ögonblick ur Elena Prosperos natt i Vasa (Sandra Holmqvist)
Syndens lön är döden (Fredrik Westblom)