Eloria r.f.

Eloria är en finlandssvensk rollspelsförening som grundades 2003 i Vasa, med verksamhet främst i Åboland och Österbotten. Vår verksamhet är i regel öppen för alla, även för icke-medlemmar. Nedan finns en kort presentation av olika typer av verksamhet som vi ordnar.

Lajv

Eloria ordnar flitigt större och mindre lajvprojekt (även kallat levande rollspel) 10-20 gånger per år. Initiativen till lajvprojekten kommer alltid från medlemmar med egna idéer och föreningens uppgift är att stöda arrangörer ("spelledare") ekonomiskt samt genom sina informationskanaler (hemsida, forum och medlemsbrev) och vid behov med praktisk hjälp och rådgivning.

Föreningens lajv är öppna för icke-medlemmar, så alla är hjärtligt välkomna att delta! De flesta lajv följer Elorias rekommenderade åldersgräns på 15 år, men vissa kan ha högre åldersgränser på grund av lajvets tema och utformning.

Mer om lajv i allmänhet och föreningens lajvverksamhet hittas här.

Bordsrollspel

Bordsrollspel är en lättare verksamhet som lockar rollspelare runt spelbordet året om. Eloria ordnar olika sorters bordsrollspel med spelgrupper i Vasa, Jakobstad och Åbo. Att delta i föreningens bordsrollspel är gratis för alla.

Mer om bordsrollspel hittas här.

Sammankomster

Trevliga sammankomster med lättare program ordnas sporadiskt i Vasa, Jakobstad, Åbo och huvudstadsregionen. Man behöver inte vara medlem för att delta i sammankomsterna. En träff är en ypperlig möjlighet för dig som är intresserad att stifta bekantskap med föreningen och medlemmarna i en avslappnad omgivning. Titta gärna in och se vilka vi är och vad vi håller på med!

Allt program läggs upp i händelsekalendern. Verksamheten planeras och diskuteras ofta på Elorias forum, samt under medlemsmöten. Önskemål om verksamhet kan framföras till koordinatorn.

Inför många lajv och även separat ordnas årligen flera workshoppar med varierande teman. Dessa kan vara t.ex. tillverkning av latexvapen (mjuka vapen som ser rätt äkta ut), historisk dans och musik, fördjupning i en aktuell lajvkultur, sminkning eller sömnad av lajvkläder. Mindre workshoppar samfaller ofta med möten och sammankomster.

En kort beskrivning av hur Elorias medlemmar möts för samkväm och diskussion hittar du här.

Övrigt

Utöver ovanstående ordnar vi också en julfest varje år samt mer spontan verksamhet. Våra medlemmar deltar ofta i olika medeltidsmarknader och andra offentliga evenemang, t.ex. Konstens Natt i Vasa. Kom gärna fram och tala med oss om du besöker ett evenemang och får syn på fanan med Elorias logo.

Tveka inte att ta kontakt vid eventuella frågor om föreningen eller om vår verksamhet. Välkommen!

Foto