Medlemskap

Genom att bli medlem i Eloria stöder du finlandssvenskt rollspel. Som medlem har du rösträtt på Elorias medlemsmöten (två ordinarie möten per år). En mer påtaglig förmån är rabatt på föreningens lajv, vanligtvis 5–10 €. Föreningen ordnar även seminarier, julfester och annat trevligt för sina medlemmar.

Elorias medlemsavgift år 2018 är 15 euro. Medlemsavgiften är årlig och fastställs på föreningens höstmöte.

Betalningsuppgifter

Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 50018
Summa: 15 €

Om avgiften betalas från ett annat konto än ditt eget, eller om du betalar för flera personer, lämna bort referensnumret och skriv istället i meddelanderutan "medlemsavgift" + vem betalningen gäller.

Medlemsuppgifter

Om du är en ny medlem bör du även fylla i denna blankett. Registrets upprätthålls i enlighet med EU:s dataskyddsreform (GDPR) och personuppgiftslagen. Se vår registerbeskrivning för mer information. Då du lämnar in uppgifter till medlemsregistret godkänner du att uppgifterna används i enlighet med registerbeskrivningen.

Det är på varje medlems ansvar att ens medlemsuppgifter är uppdaterade. Om några uppgifter ändras, eller om du har frågor om medlemskap, ta kontakt med föreningens informatör.

Foto