Samarbete

Eloria vill tacka följande parter för ett gott, i många fall flerårigt, samarbete:

SÖU Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU)

Novia ScenkonstlinjenYrkeshögskolan Novia

SKF Svenska Kulturfonden

Chimeric Studios Chimeric Studios

Wasa Wargames Club Wasa Wargames Club

Fantasiapelit Fantasiapelit

Foto