Stadgarna

Ladda ner föreningens stadgar som PDF-fil (59 KB)

Föreningsmötet 14.12.2013 gjorde en omfattande förnyelse av föreningens stadgar. Vid behov av jämförelse kan de gamla stadgarna läsas här.

Foto