Styrelsen 2018

Styrelsen och webmasters nås genom de utsatta mejladresserna eller kontaktblanketten på denna sida.

Pia Pia Sjöberg
Ordförande
Troy Troy Bodman
Viceordförande
Emma Emma Löfdahl
Sekreterare
Calle Calle Tengman
Kassör (suppleant i styrelsen)
Minna Minna Joki
Bokförare
Anders Anders Karls
Informatör
Hanna Hanna
Marknadsföringsansvarig
Sandra Sandra Holmqvist
Verksamhetskoordinator

Suppleanter: Calle Tengman & Julia Vestman

Övriga funktionärer

Webmasters: Sebastian Köhler & Minna Joki

Grafiker: Zacharias Holmberg

Lageransvarig: Conny Kulla

Paragrafryttare: Anders Karls

Foto