Frändefejden II: Konungens Återkomst

Gruppbild från Frändefejden II

Bilden tagen av: Kim Blomqvist 2004