I Vargarnas Skugga II: När mörkret faller...

Gruppbild från I Vargarnas Skugga II
IVS2_001

Karosad: Tord (övertjuvens närmaste), Kovo (övertjuv), Gerdin (mästertjuv), Bork (ny medlem)

IVS2_002

Silesad: Belven (sadans utsände) och Tystes/Garabald (tjuv)

IVS2_003

Snottrasad: Ran (budbärare), Cedrik (mästertjuv), Snottra (övertjuv) och Haare (övertjuvens närmaste)

IVS2_004

Frida (en Svuren), Angrak Capolerah (rådsmedlem) och Freja (en Svuren)

IVS2_005

Ynjasad: Laira (övertjuvens närmaste), Imaly (mästertjuv) och Smi (övertjuv)

IVS2_006

De obundna: Iiro (hund), Taniquel, Krex och Limyl

IVS2_007

Nathaniel "Natt" Isaksson (värd på Tranehäll) och Mina Restidasdotter (värdens hustru)