Gillestriden

Gruppbild från Gillestriden

Bilder före lajvet

GS_002 GS_003 GS_004
GS_005 GS_006 GS_007
GS_008

Dödsscenerna i slutet

GS_009 GS_010 GS_011
GS_012 GS_013

Gruppbilder och porträtt

GS_014

Gruppbild

GS_015

Ljusstöpargillets/Tjuvgillets Stormästarinna

GS_016

Byggargillets Stormästare

GS_017

Glasblåsargillets Stormästarinna och Krukmakargillets Stormästare

GS_018

Slantlånargillets Stormästarinna

GS_019

Bryggargillets Stormästare

GS_020

Spillkärregillets Stormästarinna/Lönnmörderskan

GS_021

Slaktargillets Stormästare

GS_022

Köpmannagillets Stormästarinna

GS_023

Sjöfartsgillets Stormästarinna

GS_024

Sömnadsgillets Stormästarinna

GS_025

Färgargillets Stormästarinna

Bilderna tagna av: Emma Nykvist & Sebastian Köhler 2007
Får användas för privat bruk.