Blood Money 2: Ett nät av lögner

Kristan Wiik, gillesmästare

Poison Ivy

Romeo

Ivy & Romeo

Bloody Mary

Cosette Silfverhjelm

Syringe

Anina Skarp

Suicide Sally

Alexander Nikolic

Baby

Flickfotografen

Amelia Schütter

Georg af Klingwall

Marie Ekdahl

Calle Tengman

Alexander/Pjotr Kasparov

Anastasia Ekdahl/Kasparov

Syskonen Kasparov

Vampyrerna

Nosferatu

Nosferatu

Nocturnal

Bilder tagna under lajvet (IN):

Övriga bilder:

Regelgenomgång dagen före lajvet

En grupp som väntar på övning

Genomgång av templarernas ritual

Som en evig påminnelse om det otroliga som hände...

Den stolta spelledningen

Bilderna ägs av Fredrik Westblom