Thoby Loth & JU:s konserter (13 & 14.3.2010)

Eloria, bandet och JU:s kapellmästare

Munken Vicke2

Warrior monks1

Övning av Firesong1

Faunen Tina1

Faunen Tina1

Faunen Tina1

Herremannen Vicke, lite trött2

Herremannen Jan1

Inhoppar-herremannen Fredrik2

Hobbiten Kevin2

Alven Linn1

Alven Minna2

Krigaren Erik1

Krigaren Tobbi2

Dryaderna1

Dryaden Jan1

Dryaden Linn1

Dryaden Pia1

Dryaden Pia2

Vickes trädansikte1

Trädet Vicke1

Vildvittran Minna1

Gasten Tina1

Varulven Tobbi3

Vamoren Calle1

Vätten Kevin1

Elorias bugningar1

Nettie, som hjälpte till3

Väntande munkar2

Alla händer på Erik2

Nom?2

Han är ju inte alls farlig...1

"Fåret Shaun"1

Nerblodning pågår1

Enhornad faun?1

Stridsövning1

Gruppbilden ägs av Tina Mattsson/Tobias Backström
Övriga bilder ägs av:
1Annette Sjöskog
2Minna Joki
3Tina Mattsson/Tobias Backström