Witness kapitel V – Dans på rosor

Kapitelgalleri: 12345678

Vittnena:

Meya och Nova

Meya

Nova

Frans

Frans

Benny

Benny

Jone

Sara

Sara

Christine

Christine

Christine

Monstrum (fae):

Enhörningen Indilwen, rådgivare

Enhörningen Indilwen, rådgivare

Nyctus, skarprättare

Nyctus, skarprättare

Råndan Sunna, sommarens knekt

Råndan Sunna, sommarens knekt

Nagan Karawashi, vårens knekt

Nagan Karawashi, vårens knekt

Pookan Zeliac (med Zid), hovnarr

Pookan Zeliac (med Zid), hovnarr

Banheen Bána den Vite, småfurste

Banheen Bána den Vite, småfurste

Slaugen Morgodes Zaath

Slaugen Morgodes Zaath

Mirror

Mirror

Pixieälvan Melodia

Pixieälvan Melodia

Atufall (Anton)

Atufall (Anton)

Den vita keijunen Donowan Helgon

Den vita keijunen Donowan Helgon

Faunen Hask

Faunen Hask

Faunen Hask

Trollet Grumm

Trollet Grumm

Rödtoppen Bob

Rödtoppen Bob

Ghillie-dhun Nässela

Ghillie-dhun Nässela

Find the Ghillie-dhu...

Vittnesbilderna ägs av Minna Joki.
Monstrumbilderna ägs av Annette Sjöskog,
utom den sista, som ägs av Johanna Granvik.
Bilderna får användas för privat bruk.