Bland hökar, dundror och bjurgar

Bilderna ägs av Zacharias Holmberg