Där inga stjärnor glimrar

Bilder från lajvet finns på lajvets hemsida, editerade in i passande bakgrunder.

Gruppbild

Bilderna ägs av Linn Wilhelmsson.