Oj, Gudars!

Eldgudinnan DYLEA

Eldgudinnan DYLEA

Eldgudinnan DYLEA

Myskoguden LOCKE

Myskoguden LOCKE

Myskoguden LOCKE

Goda gudinnan AURURA

Goda gudinnan AURURA

Konstnärguden NIOBIDUS

Konstnärguden NIOBIDUS

Vattenguden SAHTI

Vattenguden SAHTI

Tuffingguden SCATO

Tuffingguden SCATO

Tuffingguden SCATO

Överklassgudinnan SHUKRA

Överklassgudinnan SHUKRA

Skrivaren

Kulöristen

Kulöristen

Kulöristen

Den nyskapta världen:

Bilderna ägs av Annette Sjöskog