The Red Night

Människorna

Cheerleaders1

Michelle Evans (Cheerleader)1

Ashley McCensey (Cheerleader)1

David Jackson (Jock)1

Stanley Peterson (Punk)1

Vanessa Montez [HelaTragono]1

Angelina McCensey (Teachs' Pet)1

Angelina2

Demoner och NPC-roller

Gruppbild2

Gruppbild2

Gruppbild2

Thomas Birkhimer2

Thomas Birkhimer (utan mask)1

Nicolas Barlow1

Nicolas Barlow2

Takara Murakami1

Olivia Clark2

Edward Brooks2

Michael Dawson1

Michael Dawson2

Mary Anne Custis Lee2

Mary Anne Custis Lee2

"The Boss"1

"Flickan" Ämme1

"Fadern"2

Imp2

Bilderna ägs av:
1 Tina & Tobias Backström
2 Victor Svarvars
Första gruppbilden: Backströms
Andra gruppbilden: Svarvars