Rännstenstango

Hököga,
Brujah1

Raphael Torsson,
Brujah2

Daniel Nordquist,
Gangrel1

Hannes Sorvali,
Gangrel1

Herden,
Gangrel och sheriff i Vasa2

Vilden,
Gangrel1

Cornelia & Angelica1

Angelica,
Malkavian1

Cornelia,
Angelicas ghoul3

Isak Mäkiluoma,
Nosferatu2

Vasilji Makarov,
Nosferatu antitribu1

Anghel Mondragon,
Toreador antitribu1

Sakari "Ibsen" Tamminen,
Toreador2

Johannes "Faust" Brandt,
Tremere1

Helen Wraith,
Tremere1

Claudio,
furstens ghoul2

Adele Rosencrantz,
Ventrue1

Alexander Nobel,
Ventrue och fogde i Vasa2

Tom Lindén,
Nobels ghoul2

Elena Prospero,
Lasombra3

Yuliana Nestorova,
Tzimisce1

Giancarlo Rosselini,
Giovanni1

Nadia Grönroos,
Ravnos2

Ambroise Chevalier,
Setit1

Annaleena Järvinen,
Ambroises ghoul-slav2

Bilderna ägs, enligt markeringar vid bilderna, av:
1Anders Karls
2Hanna Liljekvist
3Linn Wilhelmsson