Mörka stigars ände › Foton före och efter lajvet

Spelledningens förberedelser av lajvplatsen

aea2013

Latrin 1

aea2013

Gruvlägret som blev
expeditionens läger 1

aea2013

Gruvlägret som blev
expeditionens läger 1

aea2013

Gruvlägret som blev
expeditionens läger 1

aea2013

Gruvlägret som blev
expeditionens läger 1

aea2013

Gruvlägret som blev
expeditionens läger 1

aea2013

Gravgården 1

aea2013

Gruvan 1

aea2013

Gruvan 1

Före lajvet torsdag 1.8.2013

aea2013

Spelledarna 2

aea2013

Expeditionen marscherar för
att se sitt läger 2

aea2013

Expeditionen marscherar för
att se sitt läger 2

aea2013

Expeditionen marscherar för
att se sitt läger 2

aea2013

Expeditionen marscherar för
att se sitt läger 2

aea2013

Expeditionen marscherar för
att se sitt läger 2

aea2013

Expeditionen marscherar för
att se sitt läger 2

aea2013

Expeditionen marscherar för
att se sitt läger 2

Före lajvet fredag 2.8.2013

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

aea2013

Expeditionsspelarna förbereder
sig för lajvstart 3

Efter lajvet söndag 4.8.2013

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 1

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 3

aea2013

Debrief och samvaro
efter lajvet 3

aea2013

Orchernas läger 1

aea2013

Orchernas läger 1

aea2013

Orchernas läger 1

1 Bilderna ägs av Sebastian Köhler
2 Bilderna ägs av Jacob Åberg
3 Bilderna ägs av Zacharias Holmberg
Retuschering: Zacharias Holmberg