Tidningsartiklar

200320042005200620072008

2003

Lutherdome

Syd-Österbotten 26.8.2003

Syd-Österbotten 26.8.2003

Österbottniska Posten Nr 3

Österbottniska Posten Nr 4

Österbottniska Posten Nr 6

Österbottniska Posten Nr 7

Österbottniska Posten Nr 7

Österbottniska Posten Nr 7

Österbottniska Posten Nr 8

2004

Hufvudstadsbladet 9.10.2004

Österbottniska Posten Nr 1

Österbottniska Posten Nr 7

Österbottniska Posten Nr 8

Österbottniska Posten Nr 8

Vasabladet 22.8.2004

2005

Vasabladet 13.3.2005

Vasabladet 13.3.2005

Vasabladet 13.3.2005

Österbottniska Posten, maj 2005

Vasabladet 20.6.2005

Vasabladet 20.6.2005

Vasabladet 20.6.2005

2006

Jakobstads Tidning 13.6.2006

Jakobstads Tidning 13.6.2006

Vasabladet 16.6.2006

Österbottniska Posten Nr4

2007

Österbottniska Posten

2008

Vasabladet 30.4.2008

Jakobstads Tidning 30.4.2008

Österbottniska Posten Nr5

Österbottniska Posten Nr7

Österbottniska Posten Nr7