Praktisk info

Frändefejden utspelades 22-24 augusti 2003 i Kilen, Sideby, och är lajvet som fick föreningen Eloria att bildas.

Lajvet skrevs av Maarit Varis och Axel Wigforss.

Foto