Roller

1 Handelsman
6 Skogsalver
3 Hantlangare till handelsmannen
3 Älvor
1 Präst/Prästinna
5 Troll
2 Lärlingar till Prästen
1-3 Äventyrare
1 Shaman
1 Värdshusvärd
1 Tjuv
1 Värdshus värdinna
1 Byahövding
3 värdshus medhjälpare
1 Hövdinga fru
1 Helare/Helerska
1 Dotter till hövdingen
1 Gråterska
6 Flyktingar
2-5 Underhållare/gycklare

Foto