Roller

Trollen från Raggamor:
(Jorkas) - soldat
(Querek) - troll
Gashdòr - kapten
Shagera - shaman

Alverna från Eloria:
Elathèn - kung
Hamil Luminar - ambassadör
Lawas - prins
Lawian - drottning
Yávalia Celedras - spanare/livvakt

Älvorna från Claedalan:
Gullviva - ambassadörens livvakt
Lilja - ambassadör
Skogsnäva - magiker/rådgivare
Vitmora - soldat

Aloria & Släkt:
Aloria Vishufvud/Darian - drottning (kröntes)
Nefertar Vishufvud - Alorias mor

Felgar & Släkt:
Awian Darian - drottningmoder
Farak Darian - hertig (f.d. kung)
Felgar Darian - kung (kröntes)
Lavianna Darian - hertiginna; Faraks hustru
Mergin - lord; Farak & Laviannas son

Darnias Garde:
? - soldat
Taruk - greve; överstelöjtnant
Wulf - lord; kapten

Andra:
[namnlös] - barnmorska
Emária Meláthas - helerska
Felinerin Luminar - vicejarl/syster till Keren Luminar
Gisela Hofvbacka - grevinna
Keren Luminar (eg. Ludwig Björn) - jarl/kungliga finansskötaren
Lita - gycklare (spion för Felgar); Tovas syster
Tova - gycklare (spion för Felgar); Litas syster

Foto