Inledning

Söder om den stora världsdelaren Omenfloden ligger flodländernas hertigdömen. Det är länder där guld, blod och svett var dag offras för land och makt. På hertigarnas order marscherar arméer för att befästa gränserna och var borg rustas för att kunna motstå kraftig belägring. Trots detta råder det i nuläget en slags bräcklig fred. Den har växt fram genom ett invecklat nät av hemliga förbund, hot, giftemål, mutor, blodsband och löften givna i dunkla gränder och är det enda som håller länderna från att kasta sig mot varandras strupar. Men en oförutsedd händelse kan komma att ändra allt...

I en av flodländernas bortglömda avkrokar ligger den lilla byn Bäckenbo. Den är i vanliga fall en relativt lugn by ostörd av vad som pågår i den stora världen. Men liksom alla byar har den sina intriger den också. Kärlek, kamratskap, svek och bekymmer blandas samman i invånarnas vardag. Nu har dock byns ledare, äldremannen Finngol slutligen lämnat jordelivet bakom sig, och utan hans auktoritet har gammalt förtryckt gråll och ont blod börjat stiga upp till ytan igen. Vad värre är har hans självklara efterträdare, världshusvärden Baon Marak försjunkigt i djupa grubblerier och tycks helt ointresserad av vad som pågår runtom honom. Kan detta måhända ha något att göra med den anonyma främlingen som passerade genom byn för ett par veckor sedan? Många ögonvittnen berättar sig ha sett hur han och Baon förde ett lågmält samtal den kvällen och vissa hävdar att främlingen överräckte honom någonting långt inlindat i tygtrasor innan han, lika snabbt som han kom, gav sig av igen.

Nu har allt mera främmande folk börjat dyka upp i byn, den ene mera suspekt än den andre och somliga helt klart med allt annat än rent mjöl i påsen. Att döma av deras dialekter och uppförande kommer de från andra hertigdömen och i somtliga fall kanske ännu längre ifrån. Samtidigt rider ett omaka följe av tre män i all hast mot byns världshus ”Det Skummande Kornet”. En av dem ser ut att vara högadling medan två av dem bär stora bredsvärd ingen någonsin sett maken till. Frågorna tycks hopa sig samtidigt som ett rykte uppstår om att det skall finnas ett mäktigt föremål i byn, ett föremål med enorma krafter. Ett föremål många skulle ge vad som helst för att komma över...

Spelledare: Victor Svarvars och Ronnie Karlsson

Foto