Roller

Baon Marak - Värdshusvärden - Vicke
Ihrelynne Marak - Världshusvärdens vackra dotter - Anette
Adelsmannen - inkognito - Basti
Ruger Delenne - rejäl karl och skogshuggare - Robin
Bellrok Delenne - rejäl karl och jordbrukare - Kristoffer
Lord Dael'Ca'Zear - Rasmus
Cherados Arnfel - livvakt - Tuomas
Merlot - Underhållare - Spelledaren Ronnie
Ordoforan Gelire - Vandrande druid - Anders
Xenaryza'dros - Häxmästaren - Teemu
Niala Kalheyr - Häxmästarens lärling - Erica
Thalian - Sierskan - Sabine
Valias O'Din - Sierskans beskyddare, Lord Dael'Ca'Zear:s gamle vän - Emil
Madira Tereldor - Zordacs krigsprästinna - Joanne
Slaros Sadromar - Hejdlöst omoraliskt råskinn - Sam
Finto - Slödder. Släkt med Emra - Cajsa
Emra - Slödder. Släkt med Finto - Emma
Toste - mindre helveteshund (heh..)
Kora - Slödder - Mia
Malys - Slödder - Vivi
Yargo Hendario - Smed - Kim
Halath Bonda - Jägare - Fredrik
Avarice Damanio - Änka - Maarit

Diverse: småfolk, spöken, onda andar, goda andar, neutrala andar, andar i flaskor.. spelas av författarens och spelledarens fantasi.

Foto