Inledning

I landet Narg har just skett ett härskarklan byte. Björnaklanen, som länge stått vid makten, har fått ge vika för Vargaklanen som länge har varit den näst högsta klanen. I och med klanbyte följer också nya lagar och reformationer. Narg är vida känt som ett land med mycket småförbrytare. För smugglare, tjuvar, lönnmördare och annat ohederligt pack anses landet vara det närmaste man kan komma ett paradis på jorden. Även om smuggling enligt lag är förbjudet är det allmänt känt att Björnaklanen i många fall ser mellan fingrarna och utdelar endast ett symboliskt straff, om ens det.

Allt detta vill dock Vargaklanen nu få ett slut på. Narg skall bli ett land där hederliga människor som bönder, fiskare och handelsfolk kan leva tryggt utan att behöva oroa sig för att utkonkurreras av smugglare, bli rånade av tjuvar eller få en kniv i ryggen då de går på gatorna. Alla som inte har rent mjöl i påsen skall bort. För att detta skall kunna utföras har Vargaklanen bytt ut alla högtställda rådgivare och kaptener, samt skärt ner på makten och egendomen som förr ägts av adelsfolk som hört till Björnaklanen. Detta har gjort att Vargaklanen inte bara fått dåligt rykte bland landets förbrytare utan även bland många av landets mera högre ställda människor. Många har börjat undra huruvida klanbytet gått regelrätt till eller inte, och misstron växer hos folket.

Värdshuset Lyktan är nu ett av landets få trygga tillhåll för Nargs laglösa. Lyktan ligger vid en smugglarhamn som under många år varit en av de mest aktiva. Få utomstående vet om den lilla lönnkrogen vilket passar smugglarnas syften väl. Närmaste byn är Sjöboda, som du sällan hittar på någon karta. Därifrån kommer nu och då några få bybor för att smaka på värdshusets utsökta drycker, men de flesta väljer att hålla sig borta.

I dessa oroliga tider har fler och fler människor kommit till Lyktan för att söka fristad från Vargaklanens utsända soldater. Vanligtvis är det lågsäsong under vinterhalvåret (bara några smugglare som övervintrar), men nu ljuder både sång och skrål från värdshuset. Alla gör sitt bästa för att hålla stämningen uppe och omringade av likasinnade människor glömmer stundvis gästerna vad som pågår ute i landet. I Lyktan känner de sig trygga och välkomna.

Foto