Magi

Det finns tre kategorier av magi:

  • Gudamagi som kräver att förtrollningens namn uttalas och också HÖRS inlajv, d.v.s. man får reagera på orden.
  • Annan magi som kräver att förtrollningens namn uttalas, men INTE hörs inlajv, d.v.s. man får inte reagera på orden.
  • Förmågor och förtrollningar som inte kräver uttalande av förtrollningens namn och endast påverkar kastaren själv.

Då gudamagi kastas MÅSTE kastaren säga i vilken guds namn förtrollningen kastas! T.ex. "I gudinnan HECATEs namn kastar jag Skräck", eller "PAHN beskyddar mig".

Då annan magi med uttalande kastas MÅSTE kastaren säga ordet Magi före förtrollningens namn. T.ex. "Magi: Chock".

Det står på era rollpapper om den magi eller de magiska förmågor ni har är gudamagi, annan magi eller "tysta" förmågor.

Alla förtrollningar kommer att demonstreras/förklaras före lajvet.

Spelarnas förtrollningarna i lajvet är följande:

Stenhud: Utövarens hud blir tillfälligt hård som sten. Ger +5 HP.

Avväpna: Den som faller offer för förtrollningen måste omedelbart släppa alla vapen han/hon håller i sina händer.

Skräck: Den som faller offer för skräck kommer att bli vettlöst rädd för den som kastat förtrollningen. Offret kommer endera att bli paralyserat eller gömma sig eller fly i vild oordning. Effekterna av skräck släpper långsamt. Under första timmen efteråt kommer inte offret att kunna vara i samma område som kastaren av skräck. Därefter kommer inte offret att kunna vara i samma rum som den samma. Sedan kan offret nog röra sig fritt igen, men kommer att hysa en motvilja mot kastaren av skräck, troligen för resten av spelet.

Chock: Som en direkt reaktion på kastad magi kommer "Chock" att nullifiera den kastade magin och sedan leverera ett kraftigt motsvar i form av en elektrisk stöt. Verkan av en chock är densamma som knock, d.v.s. offret blir medvetslöst i 10 minuter och minns sedan ingenting om vad som hänt innan chocken eller vem som kastat den. Chock bryter genom alla gudaskydd.

Osynlighet: Gör utövaren av förtrollningen osynlig. Detta symboliseras genom att spelaren håller armarna som ett "tak", d.v.s. en upp och nervänd V-bokstav ovanför sitt huvud. I detta tillstånd går det inte att se eller höra den osynliga personen, varför denna bör ignoreras till fullo som om han/hon inte var där alls. Inga gudaskydd gör att man skulle kunna se igenom osynlighet. Flera osynliga spelare kan ej se varandra heller.

Kontroll: Den som faller offer för denna förtrollning kommer att bli blankt zombielikt stående medan kastaren säger en mening. Denna mening kommer sedan att bli en tanke i offrets huvud. Spelaren kan inte ignorera denna tanke fastän den strider mot allt annat han/hon tycker och tror. Förtrollningen varar tills ordern förverkligats eller tills nästa morgon. Offret kommer inte i efterhand att komma ihåg någonting om kontrollen, d.v.s. vet inte om att han/hon blivit kontrollerad eller vem som gjort det eller när.

T.ex. om bonden blir kontrollerad med orden "Du avskyr handelsmannen", så kommer bonden att avsky handelsmannen i fortsättningen trots att de tidigare varit bästa vänner.

Hela: En sårad människa kan bli helad tillbaka till sina maximala HP, dock inte över dessa. Helningen ger den helade en skön lullig känsla i hela kroppen. Hela kan inte ta bort gift eller sjukdom!

Sanning: Den som faller offer för förtrollningen tvingas att tala sanning. Det är omöjligt att ljuga, men man är inte tvungen att tala. Man märker dock kanske inte genast att det som kommer ur ens mun inte är en lögn första gången man försöker ljuga under förtrollningens verkan. Förtrollningen verkar tills kastaren av förtrollningen avlägsnar sig från offret, men verkar inte längre nästa gång de två möts igen.

Svaghet: Offret förlorar 1 HP, känner sig otroligt svag och trött och faller tillfälligt ner på marken. Man kan inte förlora sin sista HP av förtrollningens verkan.

Fristad: Alla som rör vid den personen som kastar Fristad, eller rör vid någon som rör vid kastaren, eller rör vid någon som rör vid någon som rör vid kastaren o.s.v. påverkas av förtrollningen. Dessa personer kan ej skadas av varken magi eller vapen: en osynlig barriär omger personerna. Kastaren kan upphäva förtrollningen med "Fristad upphör".

Beskydd/Gudomligt skydd: Immunitet mot följande förtrollningar: Kontroll, Skräck, Hela och Avväpna. Hjälper inte mot Chock, Sanning, Svaghet eller spelledarnas magi.

Spelledarnas magi:

Tidsstopp: Säger sig självt. Spelledaren ropar tidsstopp och alla inom hörhåll/synhåll blir orörliga i den position de var när förtrollningen kastades. De förblir på det sättet tills spelledaren ropar "Tidsstopp upphör" (handlar inte om några långa stunder). Spelarna vet inte av något som hänt medan tiden stått stilla.

Ifall man kommer till ett ställe där tiden står stilla skall man genast stanna själv och förbli orörlig precis som de som är under förtrollningen sedan tidigare. Inga gudaskydd skyddar mot tidsstopp.

Foto