Roller

Lord Dael'Ca'Zear - Bärare av gudasvärdet Drakskäran
Ulief Boldensson - Lord Dael'Ca'Zears färdkompanjon
Anoria - Värdshusvärdinna/Vampyr
Gildean - Värdshusvärd/Vampyr
Privant - Världsberömd kläddesigner/Vampyrjägare
Zimira - Underhållare
Bosco Orm - Mafioso och sutenör
Reslick/Rakshasa - Handelsman/Demodim
Iridan - Lärd man
Tamwhin - Legoknekt
Lyra Vadelim - Tjänare/Spion/Rådgivare
Gisei - Bärare av gudasvärdet Domslutaren
Grå Riddare - HECATEs riddare
Irdoczar/Xenaryza'Dros - Gammal vandrare
Vala - Hemlös utböling/Ängel
Abranathael - SERIMs präst/fanatiker
Kala/Kalinne - Vandrare/Adelsflicka
Servilia - Lyxsköka
Rozina - Sköka/Spåkvinna/Bluffmakerska
Meia - Sköka/Mara
Tiera - Piga/Vampyrutvald
Dama - Piga/Vampyrutvald (uteblev p.g.a. sjukdom)
Ceza - Piga/Giftlönnmörderska
Gaida - Piga/Tjuv
Davido Andar - Vakt och soldat
Vondai Vonda - Vakt och soldat
Eno - Skvallerbytta och bydåre
Valeidan - Eldaronsk hovskald och vampyr
Andai Lagraine - Adelsman av Orkidéns hus i Randeron
Pellryn Numor - Färjekvinna
Edanja - Droskkusk
Fru Tegrall - Kronofogde
Orok - Kronofogdens livvakt
Jeominn - Hasardspelare och droghandlare
Vazirim - Sydländsk juvelhandlare
Rimidin - Sydländsk juvelhandlare
Oswald Maregsson Tearek - Nordanfjordsbo/Vågryttaren
Kira Elasdotter Tearek - Nordanfjordsbo
Leon Pheledor - Adelsman från Eldaron
Cirelia Pheledor - Adelskvinna från Eldaron

40 deltagare (varav 39 kunde spela) + hunden Toste

Foto