Visor

En visa om Dårarnas Dag och Natt:

DÅRAR ÄR VI ALLIHOPA!

Dårar är vi allihopa
Buttra borrar varenda en
Men om vi dricker skoj ur skopa
Livet blir då sedan vår vän

Här skall dansas, tjoas tjimmas
Blåsa pipa, trumma takt
Käcka små visor och sång bör finnas
Säg det nu så blir det sagt!

Ett pepparkorn i en kopparpanna
En kopparpanna i en pepparhög
En pepparhög i en kopparkärra
en kopparkärra drar åt pepparen!

Dårar är vi allihopa
Bittra birror varenda två
Men om vi dricker skoj ur skopa
Vem skall inte skratta då?

Här skall svängas, hästen grimmas
Röka pipor, trumma snabbt
Tungvrickartävling är till för att vinnas
Säg det nu så blir det sagt!

Droskuskbraxen han kuskar med fuxar
och fuskar med droskkusktaxan sen!
Men trots att han fuskar med droskkusktaxan
vill jag va fuxkuskarbraxens vän!

I princip går den efter takten:
"å-ett-å-två-å-tre-å-fyra
å-två-å-tre-å-fyra-å-fem
å-ett-åså-två-åså-tre-åså-fyyra
ett-å-två-å-tre-igen"


Byssan Lull (BRM-version)

Byssan Lull koka kittelen full
det komma tre vandringsmän på vägen
Byssan lull koka kittelen full
Det komma tre vandringsmän på vägen
Den ene är halt,
Den andre är ful,
Den tredje har alls inga ögon.

Det höres tre knackningar på dörren:
Den ena vek men kall,
Den andra hård men rapp,
Den tredje får dörren att rämna.

Det stånde tre vandringsmän på trappen:
Den ene hostar blod,
Den andre drar sitt svärd,
Den tredje står tyst där och grinar

Du hava tre gäster vid bordet:
Farsot komme först,
Krig står tätt inpå,
Sist är den eviga döden.

Servera di trenne gäster:
Farsot ger du ar,
Krig det hoppet tar,
Men åt döden duger blott era själar!

Foto