Regler

Alla regler för lajvet gås igenom på plats. På denna sida finns bra information om Vampire världen och dess regler på svenska. Vissa krafter och regler är dock ändrade på lajvet men detta gås igenom på plats.

Foto