Historia

Allmänt:

Året är 1999. Världen är sig inte längre lik. Någonting har skett som vi varken vet eller kan kan förklara på något sätt men som bara har skett. Vi kan inget annat än att försöka ta reda på vad som skett och sker just nu. Vårt primära mål är överlevnad och att finna andra som har överlevt. Vårt sekundära mål är att ta reda på vad som skett/sker, d.v.s. samla fakta/kunskap om vad som hänt. Detta leder till det tertiära målet: att förhinda/motarbeta vad än som håller på att ske och har skett.

Bakgrund:

I samband med det andra världskriget och skapandet av den första atombomben har världen aldrig varit sig själv lik. Efter nazi-tysklands fall 1945 påbörjades nästan omedelbart det "kalla kriget" mellan USA och Sovjetunionen. Samtidigt började Japan i stillhet planera sin hämnd på USA för att de hade släppt sina atombomber över Hiroshima och Nagasaki.

Det var i samband med Kubakrisen 1962 som Japan såg sin chans att slå till mot USA. Utan förvarning lyckades Japan bomba fem större städer på västkusten, bl.a. Los Angeles och San Fransisco. USA's vädergällning blev total och ett öppet krig som inom en kort tid kom att dra med sig Ryssland, Kina samt andra större nationer, var snart i ett fullskaligt krig med varandra. Det tredje världskriget var ett faktum. Även Finland drogs med in i kriget, dock ändast i dess slutskede, i samband med att Ryssland åter försökte anfalla Finland, men vi kämpade lika tappert som förr och behöll vår självständighet åter en gång. Efter nästan 2 års krigande och ca. 375 miljoner stupade, såväl militära som civila, avslutades kriget och fred slöts i Sydney den 18 november 1964. I avtalet var det bl.a. stipulerat att inga kärnvapen fick tillverkas eller provskjutas. Totalt 39 länder deltog i kriget.

Efter kriget började en enorm global inflation ta form, främst i de krigshärjade länderna, så som Japan, USA, Sovjetunionen och Kina. Även Storbrittaninen och Frankrike led av den ekonomiska krisen. Även Finland led av den enorma inflation som rådde men inte lika allvarligt som andra länder. Politiskt sett så var resten av decenniet ett helvete. Misstänksamhet, konspirationsteorier, espionage, m.m. fick alla på sin vakt och man vågade inte lita på någon. Detta gjorde det svårt även att föra handel med något land. Det internationella samarbetet led enormt under denna tid. Vår internationella politiska situation i Finland var relativit god jämfört med andra länder, och vårt förhållande till grannlandet Sovjetunionen var relativt god, även efter tredje världskriget. Detta hat och förakt höll i sig ända till 1971 då USA's president Richard Nixon äntligen öppnade dörrarna för internationell handel och samarbete. Detta var främst p.g.a. den svåra ekonomiska krisen som USA genomgått de senaste åren och man såg inga andra alternativ än att återuppta förbindelsen över Stilla Havet. Kina och Japan var dock till en början aningen konservativa och motvilliga till att föra handel med USA i någon större form och hade det inte varit för deras egna ekonomiska problem så hade läget knappast ens ändrats. En export/import handel inleddes och efter ett par år började situationen stabiliseras såväl ekonomiskt som politiskt.

70-talet flöt på under rock n' roll musik, så som Black Sabbath och Janis Joplin, protesterande mot kriget i Vietnam och maktbytet i Chile, hippierörelsen med sitt "Love, peace and understanding"-motiv och droger. Den internationella ekonomiska inflationen avtog sakta men säkert.

I början av 80-talet började den politiska situationen att röra på sig igen i och med att Nordkorea började provskjuta kärnvapen över Japan, ut i Stilla Havet. Inom kort hade även Pakistan, Iran, Indien, Irak samt Israel kärnvapen tester. Läget var kritiskt och man trodde redan att ett fjärde världskrig var på upptågande. Situationen lugnade sig dock inom kort men förblev en aning spänd. Efter det har det internationella situationen varit tämligen lugn, med undantag av Irak-Iran kriget mellan 1980-1988, och Gulfrkiget i början av 90-talet.

I nuläget:

Det kalla kriget pågår än, fastän få talar om det och många kanske ärligt talar inte bryr sig. Det är bara stormakternas spel och det har varit lugnt på sistone, faktum är att vissa talar om att kalla kriget har trappats ner igen och Sovjet och USA verkar vara nära en fredlig lösning igen. Detta vet dock de flesta inget om, utan är bara spekulationer som råder, precis som det rått spekulationer om människan överhuvudtaget besökt månen, så man kanske inte ska ta så allvarligt på allt som sägs. Den ekonomiska situationen har varit stabil det senaste decenniet, och ser ut att fortsätta så. Den teknologiska utvecklingen har lett till stora framsteg inom diverse forskningsområden, och inom dataindustrin. Det viskas dock att allting nytt som uppfinns inte bara är till godo. Artificiell intelligens existerar redan och biokemiska vapen utvecklas i rask takt. Milleniet närmar sig med snabba steg. Paranoian växer för vad som kommer att ske när klockan slår och år 2000 är här, om det någonsin kommer.

Foto