Roller

 • Sarah - Präst i Vasa, evangelisk-luthersk tro
 • Filip - Hemlös tiggar, Jehovas vittne
 • Johanna - Konstnär, målare
 • Jakob - Banktjänsteman, satanist
 • Rebecca - Politiker, SFP
 • Andreas - Advokat
 • Matthias - Lärare, lågstadiet i Korsholm
 • Maria - Professor i biokemi och fysik
 • Peter - Studerande inom stadsvetenskap
 • David - Ambulansförare
 • Rut - Sjukpensionär, sjuk i lungcancer
 • Jude - Utbytesstuderande från England
 • Thomas - Skolungdom, högstadium
 • Joshua - Fysioterapeut, alternativa behandlingsmetoder
 • Daniel - Springbud
 • Magdalena - Skolungdom
 • Mika - Studerande, tekniska på SYH
 • Markus - Lastbilschaufför
 • Lucas - Byggnadsarbetare
 • Isak - Skådespelare

Trots namnen är inga av rollerna könsbestämda!

När ni anmäler er, får ni framföra önskemål angående er karaktär till arrangörerna, som sedan skriver rollen åt er.

Det finns ett begränsat antal roller. Det lönar sig därför att anmäla sig i tid för att kunna garanteras en roll. Om ni är för sent ute kan ni välja att lägga er på väntelistan ifall någon skulle hoppa av innan lajvet, men det betyder att det är väldigt osäkert om ni får någon roll.

Foto