Värt att veta

Stämning

Detta lajv har två huvudstämningar, två genrer som man kan tala om. Den ena är postapokalyps, världens undergång och det som händer efter det. I detta lajv kommer inte era karaktärer att känna till vad som hänt, att det skett något som kan kallas en undergång, det är en förenkling för er spelare så att ni kan greppa lajvet bättre ur OFF-synvinkel, den synvinkel som ni ändå alltid upplever lajvet från, då en av de stora behållningarna med lajv är att betrakta lajvet och sin karaktär från sig själv. Era roller kommer alltså INTE att känna till exakt vad som hänt, till en början åtminstone.

Den andra stämningen är skräckthriller. Skräck under detta lajv är inte ett självändamål, utan fungerar som ett redskap för att föra samman deltagarna med sin roller och med lajvet. Skräcken kommer att vara ett centralt element, en stark krydda för att skapa sårbar mänsklighet, då rädsla är en mycket mänsklig känsla.

Tema

Lajvet kretsar kring några centrala teman. Det första är okunskap och de känslor av skräck som detta kan föda. Deltagarna kommer inte att veta vad som hänt, och när höstmörkret lägger sig måste man vara stark för att kunna fortsätta stå trots att man inte vet vad man varit med om eller kommer att uppleva.

Det andra är balansen mellan tillit och distans. Att kunna lita på andra för att tillsammans kunna stå starkare, men också att ha sund skepticism och inte tro på allt man ser och hör, inte binda sig till något för att inte dras ner i avgrunden.

OBS! OBS! OBS!

På grund av de mörka teman detta lajv kommer att innehålla och de skräckelement som kommer att förekomma, måste arrangörerna utfärda en varning. Vi kan inte garantera att ni inte blir skrämda på riktigt av en del saker i spelet, och rekommenderar varmt att ni tänker igenom hur ni skulle kunna reagera på förhand. Vi kommer inte att neka någon en roll i lajvet, utan hoppas att ni själva tar ansvar för att ni klarar av att hantera det. Detta lajv är inte för alla, vissa passar det, andra inte. Vi vill att ni läser igenom det material som finns tillgängligt och tänker igenom en gång, innan ni anmäler er. Vi är dock övertygade om att de som anmäler sig kommer att få ett bra lajv och en fin upplevelse.

Foto