Inledning

I AEAs mitt, vid Världsdelarens mynning, finns civilisationens stora tudelade hjärta; Manderon-Randeron. Dygnet runt bultar det med kraft och dess livsblod är handel med varor och tjänster. Till den som kontrollerar handeln flödar såväl rikedomar som världslig makt mycket snabbt, men inte utan kamp - det råder en ständig strid mellan gillen.

En gång om aret ordnas en traditionell sammankomst för de 12 handels- och hantverkargillena som godkännts av furstemakten. Den påbörjades ursprungligen som en slags kvällslång ömsesidig vapenvila, där gillesledarna sinsemellan löste svåra tvister och diskuterade gemensamma intressen till allas fördel. Alla stormästare vet dock att det inte kan finnas något som en sann vapenvila i den sammandrabbning de utkämpar, utan endast en möjlighet att med givna medel hitta den avgörande fördelen. Styrka finns i antal, rikedom är kungens lans, men kunskap är och förblir makt.

Gillena är dock inte de enda med inflytande och ambitioner. En betydelsefull aktör har satsat, agerat och misslyckats. Dylikt ränksmideri är visserligen föga ovanligt bland tvillingstädernas många parter, men de olycksaliga faller sällan ensamma. När sammansvärjningens dimma skingras, blottas kronbladens utsträckning. Den stora falken har lyft och dess öga söker byte. Förr eller senare kommer den att dyka och ingen vill råka ut för dess klor - långa huggande dolkar genom det flyende hjärtats sista slag.


Gillestriden är den tredje delen i lajvkampanjen AEA och utspelar sig 2 år efter händelserna i lajvet "Blodröd Måne".

Spelledare och författare: Sebastian Köhler och Victor Svarvars

Foto