Roller

Anmälningstiden har gått ut. Lajvet spelades endast i en omgång (lördag 17.2) p.g.a. för lite deltagare i den andra omgången.

Alla rollfigurer var stormästare (ledare) för sina respektive gillen. Inga roller var könsbestämda, förutom Glasblåsargillets (kvinna) och Krukmakargillets (man) ledare.

I efterhand har rollerna publicerats i pdf-format. De kan läsas genom att klicka på bildlänken bredvid gillesnamnet.

PDF Sjöfartsgillet
PDF Slantlånargillet
PDF Köpmannagillet
PDF Spillkärregillet
PDF Ljusstöpargillet
PDF Färgargillet
PDF Byggargillet
PDF Sömnadsgillet
PDF Bryggargillet
PDF Slaktargillet
PDF Glasblåsargillet
PDF Krukmakargillet

Rollerna skrevs av lajvets författare.

Foto