Blandat

Hur sagor skapas och berättas - En improviserad guide för Midmörkrets Väsen

Alla har vi nog någon gång berättat någon form av historia, vits eller anekdot. Så har man nog i alla tider gjort och det är egentligen inget märkvärdigt med det och ingenting man behöver läsa sig till hur man gör. Här har vi dock författat en mindre text över vad man skall tänka på när man berättar sagor, och i synnerhet i Dandára. För det första; Glöm allt vad riddare och drakar heter, sådana väsen och sådant folk finns inte i Dandára.

Eftersom midmörkrets fest huvudsakligen är en fest för väsena så är det sådana sagor som är mest aktuella. Den typiska väsensagan förtäljer om väsen och människor. Ofta berättar man om hur onda väsen gör stygga saker mot människor, men det finns många olika variationer; "Onda väsen gör stygga saker mot god människa", "Goda väsen blir plötsligt onda och gör stygga saker mot god människa", "Goda väsen gör stygga saker mot ond människa och lär denne en viktig läxa". Vi skall heller inte glömma de goda sagorna, där goda väsen hjälper goda människor och/eller ger dem belöningar för deras godhet.

Bland kakofonin av väsensagor finns också många berättelser om enbart väsen. T.ex. "Vad äter tomten till frukost?", "Hur älvorna dansar", "Skogsrået och näcken", "Bland tomtar och troll", "Irrblosset som irrade ut i stora världen" och "Huldran som fick tomtar på loftet". Dessa sagor förtäljer om väsens liv och vardag och om hur den världen fungerar som människorna så sällan ser med livet i behåll. De berättar också ofta om heroiska hjältedåd och episka vandringar, t.ex. "Hur tomten räddar räven ur jägarens lömska fälla" och "Råndan som räddade trollet ur träsket".

Men sagor är ingalunda enbart om väsen, ty många rör även människans vardag. Dessa berättelser kan röra allt från "Smörkärning", "Yngling uppvaktar jänta", "Smeden slog sig på tummen", "Ankan som smet", "Hur man kardar ull" till "Pojken som räddade fårskocken från vargen". Med tanke på det sistnämnda så berättas det ofta om heroiska hjältedåd som vanliga människor gjort i sin vardag, men dessa kan nog ofta vara sammankopplade med väsen, t.ex. "Ynglingen räddar sin kvinna från näckens lömska spel".

Men ofta händer det också att folk vill fly från vardagen och i sin fantasi uppleva saker som de aldrig tidigare gjort. Då förtäljs sagor om fjärran länder, märkliga platser och konstigt folk. Bland dessa är ofta sjöfararnas sagor uppskattade då de kan berätta om hiskeliga havsmonster, orientaliska länder, folk i konstiga kläder och våldsamma sjöslag ute till havs. I vissa delar av Dandára berättas numera även om det märkliga landet Tharien. Färgade av det senaste årets händelser är dessa sagor allt oftare förnedrande och driver med det folk som bor där, lockande till många skratt bland lyssnarna.

Berättandets konst är svår och höljd i dimmor, och för att bemästra den krävs ett liv av erfarenhet. Det hela handlar om att fånga publiken med storm och få alla öron att leva sig in i orden man uttalar. Lyckas man fånga publiken kan man berätta vilken smörja som helst och ändå åtnjuta varma applåder efteråt.

Hur man sen berättar med inlevelse är en annan femma, men några tipps kan nog ges. För det första bör man aldrig låta sin mun vila så att det upplevs som att man har idétorka. Man måste byta ut döda stunder mot "konstpauser" och låta mimik och gester spela under tiden. På samma sätt måste man använda sig av sina händer, sitt ansikte och föremål i omgivningen för att illustrera sin saga och göra den mer levande. Man måste också se publiken i ögonen och likt pilar från ett armborst sända sägnen in i huvudet på dem. Förutom gestikulationen med händerna måste man också gestikulera med talet. Man måste måla upp en bild av platser och varelser utan att bli långrandig, och man måste berätta händelserna som om man upplevde dem själv. Med rösten kan man också leka, ändra tonhöjd, ändra uttal och ändra formation, för redan det gör sagan roligare att lyssna till. Den skicklige imiterar också ljud, såsom vindar och djur, allt för att göra historien till en upplevelse.

Men för att berätta en saga krävs inget av detta, och ingen kommer någonsin att säga att en saga berättas fel. Det som uppskattas är frimodighet, att våga inleda berättelsen utan att veta vart den är på väg, och att våga fortsätta berätta den till slut.

Ordförklaringar

Här har vi satt upp en lista på ord som kanske kräver förklaring...

Hárn Den officiella titeln för en kung eller drottning av Dandára.
Kloka/Botare Så kallas de som anses vara kunniga i t.ex. naturmedicin eller uttydning. De vet vilka omen man bör ge akt på för att undgå otur, och en bys klokerska är någon man lyssnar på i det mesta. Man kunde tro att en motsättning mellan dessa och prästinnorna skulle uppstå, men eftersom all folktro ändå grundar sig på Jordmodern så stöder de egentligen varandra. Man kan säga att prästerskapet har att göra med det stora hela och är i mera direkt kontakt med Modern, emedan de kloka helt enkelt kan rådge folket i de små praktiska vardagsgöromålen.
Legohjon Liksom en legoknekt är en soldat som finns för värvning för dem han träffar på (eller som betalar bäst) så är legohjonet en kringresande piga/dräng som arbetar där arbete finnes.
Skrivare Läs- och skrivkunnigheten är något som ynnas ett fåtal dandárer, huvudsakligen för att de flesta har arbeten som inte avkräver detta. Om man ändå skulle behöva få något skrivet kan man anlita en skrivare. Förutom att vara läs- och skrivkunniga är dessa ofta lärda även på andra områden, och speciellt de stadsbundna kan ta hiskeligt betalt för sina tjänster

Tärningsspel

Tre bra spel finns på Skvallermarknadens artikel av "Vikos och Rejd", men här är ytterligare ett, som dock liknar Slosch till viss del.

LÖGNARE (kan även spelas online):

Spelarantal: 3-5 är bäst
Tillbehör: (En kopp och) ett specifikt antal tärningar per spelare
Regler: Varje spelare har till att börja med ett specifikt antal tärningar (beroende på hur många som finns tillgängliga), som vaskas i kopparna och läggs på bordet så att spelarna kan se sina egna tärningar, men inte motståndarnas. Någon börjar med att ge ett bud på hur många tärningar av en viss "sida" (ettor, tvåor, etc.) som han tror finns under kopparna sammanlagt. Nästa spelare kan antingen ge ett högre bud på samma sida eller ett högre bud på en annan sida, varefter turen går vidare, eller också kan han säga "LÖGNARE". När detta ord utropas lyfter alla sina koppar. Om spelaren som senast sagt sitt bud har rätt eller bjudit under förlorar han som utropat "LÖGNARE" en av sina tärningar. Om däremot det finns färre tärningar av den specificerade sidan än bjudet så förlorar han som sagt budet en av sina tärningar. De som blir utan tärningar är ute ur spelet, vilket innebär att den som sist har tärningar kvar är vinnaren.

Sånger

Ridom [MV-version] – av Ludde

Gingom, gingom ja gingom genom skogen, solen sjunker bortom granens topp
Tjärnens andar, små grymma vattnaväsen, dansar på isen under mörkrets lopp
// Låt mig nu få vandra ifred sista biten mellan skogens träd! //

Gå, gå fortare, mörkret bara tätnar, skuggorna växer i solens sista sken
Fagra andar de samlas ut på ängen, jagar och dansar bland skogens frusna trän
// Kläder, mat, ta allt vad ni vill, bara jag får komma hem igen! //

Någon lockar, ropen hörs ur mullen, långt, långt ned i frusen vinterjord
Skogens konung han samlar sina mannar, onda väsen de samlas vid hans bord
// Herren i skogen han jagar dig bara för att han vill roa sig //

Tyst, vad är det som tjuter uti mörkret? Kanske ulven törstar efter blod
Bäst att stanna kvar på säkra stigar, inte lockas ned i någon flod
// Spring så fort som benen förmår, ulven jagar annat än bara får! //

Älvadrottningen färdas över skaren, spring, spring fort om livet är dig kärt
Fly den kalla älvadrottninghanden, vandrar'ns själ till smycke hon begärt
// Än är det långt till värdshusets dörr, spring nu fort som aldrig förr! //

Wegskel – av Sandra Holmqvist, 2006

Ackord
// Här var det ho och här var det hå
Här var en vacker flicka //
Svepande kjolar och gyllene hår
Blicken så blå, gör vinter till vår
Här var det ho och här var det hå
Här var en vacker flicka

// Här var det ho och här var det hå
Här var ett ljus i mörkret //
Mitt i skogen ett Wegskel stå
Husrum och mjöd det bjuder på
Här var det ho och här var det hå
Här var ett ljus i mörkret

// Här var det ho och här var det hå
Här var det glada människor //
Drick nu tillsammans, och sjung en sång
Stjärnorna tindrar och natten är lång
Här var det ho och här var det hå
Här var det glada människor

Foto