Inledning

I Dandára, skogarnas och sjöarnas land, står två städer av större betydelse: Kirrall i söder och Kaarn i norr. Folken frodas däri, samt i de många byar som ligger där runt, i lycka och välgång och i respekt för Jordens moder. Handel och folkvandring är livlig mellan dessa och otaliga tusen vandrar "Strandstigen" varje dag. Denna väg är dock lång, åtta dagar med raska fötter, ty den slingrar sig längs Glimmersjöns strand, en omväg av icke ringa mått.

Fågeln flyger under samma sol från Kirrall till Kaarn, men även den söker sig på andra vägar. Ty även om den är av jorden, räds den skogen där de magiska vistas...

Bergsskogen är höljd i dimmor, och i den dimman dansar skogens väsen. Väsen som fräser, glufsar och skrämmer, dansar, sjunger och förför, och sånt oknytt som ingen vågar nämna vid namn. Vägen som går genom skogen är krokig, smal och trång, men under två långa dagar vandrar man målmedvetet igenom. Men mellan två dagar är en natt. En natt som kan ge lust, skoj och föda åt de magiska, men kosta vandrarens liv.

Således kom det sig att Arit "Tomteluva" Adarsson otaliga generationer sedan reste fyra väggar, vid vägens mitt, till ett värdshus för de vandrande. Välsignat emot ondo sägs det vara... Värdshuset "Wegskelet" har stått där sedan dess och givit mat, dryck och fäll åt de människor som i hast, självsäkerhet eller dårskap valt att vandra "Dimrötters väg".

I midmörkrets tid då folket festar står Wegskelet lugnt och tyst. Få är de som vågar vandra genom skogen under denna tid, då väsendens danser är som livligast och deras locktoner når längst. De människor som dristar sig till det torde ha goda orsaker därtill, för där ute dansar älvorna med ulven...

"Midmörkrets väsen" är ett medeltida/fantasy-lajv i värdshusmiljö, och i huvudsak ett stämningslajv. Detta innebär att tyngdpunkten ligger på att återskapa feststämningen mera än på intriger. Givetvis kommer det att finnas intriger, men klart färre än normalt. Musik och sång, god mat och dryck samt tärningsspel hör också till värdshuset, men vad vi speciellt vill lyfta fram under detta lajv är sagoberättandet...

Arrangörer: Minna Joki och Anders Karls

Foto