Roller

Rolluppsättningen i detta lajv består av en programvärd (spelas av spelledaren), två superkända filmstjärnor som fungerar som domare, en regissör som också fungerar som domare och en massa tävlare (wanna-be-moviestars). Ifall någon vill spela en riktigt passiv roll, så kan detta ordnas genom att spela en kameraman. För att lajvet skall bli av, måste åtminstone två roller som domare och 10 som tävlanden bli tagna.

Listan nedan består av färdiga roller som man kan spela. Tar de slut, görs flera. De är alla könsneutrala tills de väljs (vilket betyder att rollernas sexuella läggning bestäms först när de tagits). Ni kan också skriva era egna roller om ni vill, men i så fall måste ni skicka rollbeskrivningen åt spelledaren samtidigt som ni anmäler er till lajvet. Om ni skriver er egen roll, ta modell av dessa färdiga roller och följ de riktlinjer som givits i Lajvkoncept för att rollen skall passa in.

Bakgrunderna till rollerna nedan finns tillgänglig för alla genom att klicka på rollens titel. Ni kommer att märka att bakgrunderna är väldigt korta. Det är meningen. Spelledningen ger er endast skalet till rollen, det är upp till er själva att utveckla den enligt riktlinjen som bakgrunden ger. Faktum är att spelledningen inte bryr sig särskilt hur ni utvecklar rollen och hur den blir till sist, så länge den passar in i lajvets tema och vision. Vad er karaktär gjort år 1 och 2 spelar nämligen inte någon roll i det stora hela. Det viktiga är att ni har något roligt att gestalta.

Vissa roller innehåller ett litet stycke information, som kan vara roligt att spela på under lajvet om ni vill. Fast alla kan läsa denna information här i rollernas bakgrunder, så är denna information OFF och får ej användas under lajvet av andra än behöriga. Kom ihåg att ni egentligen inte har några intriger i det här lajvet, förutom den ena gemensamma: ni vill alla vinna Moviestar 2007!

OBS! När ni anmäler er ska ni meddela vilken roll ni vill spela och döpa honom/henne! (engelska namn, gärna lustiga)

Roll Namn
Programvärd Bob Loblaw
Kamerakvinna Charlie Duotone
Filmstjärna/domare #1 Sir Todd Tasseltoff
Filmstjärna/domare #2 Natascha Spittle
Regissör/domare Stan Lamarr
Tävlare #1 Fifí Caypirhiña
Tävlare #2 Avalon Kellaway
Tävlare #3 -
Tävlare #4 Maggie Catarr
Tävlare #5 Kurt Neumann
Tävlare #6 Marissa Chimmey
Tävlare #7 Darnelle Silana
Tävlare #8 -
Tävlare #9 Amy Ingle
Tävlare #10 -
Tävlare #11 Tim "10-cent" Potter
Tävlare #12 Kelly Bitchy
Tävlare #13 Candy Reed
Tävlare #14 -
Tävlare #15 Eddie Napalm
Foto