Spelmekanik

Hur går tävlingen till?

Tävlingen består av tre rundor. I varje runda ska tävlarna skådespela en kort scen. Under de två första rundorna spelar tävlarna parvis dialoger mot varandra. Prestationerna bedöms av domarna, som väljer vilka går vidare till nästa runda. Efter första rundan väljer domarna bort så det återstår 8 deltagare. Efter andra rundan skall endast 2 deltagare återstå.

I den tredje rundan - finalrundan - skall de två finalisterna spela en kort scen mot filmstjärnorna som hittills fungerat som domare. Vinnaren utses genom majoritetsomröstning av publiken (se nedan).

Användandet av utrymmet och lajvets gång:

Lajvplatsen delas i två områden med hjälp av ett draperi. Det mindre området fungerar som "scen", medan det större är "backstage" och "publikläktare". På scenen finns ett bord där domarna sitter.

Lajvet växlar konstant och intensivt mellan två "spellägen". I det första läget är draperiet till scenen stängt och det större utrymmet är backstage. Backstage finns alla tävlingsdeltagare. De förbereder sig inför sina prestationer och umgås medan de väntar på att det ska bli deras tur att träda på scen. Deltagarna tas i tur och ordning för att skådespela inför domarna. Paren utses av programvärden genom lottning. När detta sker (övergång till det andra spelläget), förvandlas backstage till publikläktare. Då blir alla tävlingsdeltagare där tillfälligt till slumpmässiga människor i en åskådarpublik som live följer med tävlingen i "studion". Draperiet öppnas och en scen spelas, varefter domarna bedömer och kommenterar.

När det är över återgår lajvet till det första spelläget, d.v.s. draperiet för scenen stängs och publikläktaren blir åter backstage; publiken förvandlas åter till väntande tävlare.

Spelledningen styr övergången mellan det två spellägena. Ett spelläge varar inte mycket längre än 5 minuter innan det efterföljs av nästa.

Folk som trillar ur efter en runda försvinner inte från backstage, utan är fortfarande med där och interagerar med de andra tävlarna (bittra tårar och drama efterlyses!).

TROTS ATT DET ÄR EN TÄVLING SOM LAJVAS SKA VARJE LAJVARES OFF-MÅL INTE VARA ATT VINNA TÄVLINGEN, UTAN ATT GÖRA DET TILL EN SÅ HÄFTIG OCH HÄNDELSERIK TÄVLING SOM MÖJLIGT (OCH ETT BRA LAJV)!

Spelmekaniken kommer ännu att gås igenom på plats före lajvet.

Foto