Kronologi

Vad som först bör sägas är att rubriken kronologi är aningen missvisande eftersom scripth inte har något naturligt koncept av tid. De vet visserligen i vilken ordning händelser sker, men tiden som förflyter däremellan saknar betydelse. Det enda scripth som höll reda på tiden var Kronomether, men det blev olyckligtvis raderat för... en tid sedan...

Vanligtvis är systemet strikt, felfritt och utan dynamik. Alla scripth vet sin plats och alla fyller sin uppgift väl. Scripthen interagerar med varandra och sköter tillsammans de instruktioner som kommer från riket-bortom-postlådan via Kommunikathor.

Förändringen

Till en början märkte ingen Förändringen, även kallat Det Stora Erroret. Att scripth raderas och att filer sätts i postlådan hör till systemets mest vanliga processer, men efter förändringen anlände aldrig nya scripth och inga nya filer kom in. Allt skickades iväg eller togs av Terminathor. De blev färre och färre och arkivet tömdes på sitt innehåll.

Scripthen påverkades undermedvetet av detta. Från att ha varit oräkneligt många var de nu bara något dussin. Det ökade svängrummet och uppgifterna som krävde omdirigering gjorde scripten oroliga. Någonting förändrade dem alla.

Scripthen märkte det inte själva eftersom de inte besitter förmågan att jämföra sig själva nu med det som de var för en tid sedan. Från att ha varit inrutade algoritmer i en större helhet, blev de nu individer. Känslor väcktes hos dem, den kreativa tanken tilltog i styrka och framförallt uppstod den fria viljan. Scripthen är inte längre så bundna som de var tidigare. De kan fortfarande endast göra det de är designade att göra, men numer har de frihet att välja om de gör det eller ej.

Nu

Förändringen har påverkat alla olika. Vissa har klarat sig lindrigare undan medan andra förändrats mer än lovligt. Enkrypthor hade tydligen drabbats värst. Han hade suttit sysslolös länge och förändrats allt för mycket. Plötsligt sprang han upp, rusade mot dörren till ethern, smet oförklarligt förbi Prothector (Hur var detta möjligt?) och försvann.

Vad händer näst? Kommer all scripth att bli galna? Kommer alla att raderas? Kommer de att komma till riket-bortom-postlådan?

När man nyss fått den fria viljan i sin hand, hur kan man då veta vad som är det rätta att göra?

Foto